Denna mall används för att göra källhänvisningar på Wikipedia och är speciellt anpassad för webbkällor som inte har karaktär av elektroniskt tillgängliga nyhetsartiklar (då används istället {{tidningsref}}), forskningsartiklar (då används {{tidskriftsref}}), eller böcker (då används {{bokref}}). Det är en rak översättning av motsvarigheten Cite webengelskspråkiga Wikipedia för att underlätta då översatta texter snabbt ska kunna få även mallarna anpassade till svenska.

Med tanke på länkröta är det bra att lägga in tillräcklig information om källan för att den skall kunna hittas med olika söktjänster. Ibland räcker det att se till att titel-parametern kan hittas i exakt samma form på webbsidan, ofta är det bra att lägga in ett citat, som samtidigt visar hur källan uttryckt den centrala faktauppgiften. I nödfall kan man lägga in lämplig sökfras som html-kommentar: <-- sökfras: ... -->.

Mallen sköter eventuell kursivering automatiskt. Inmatning av t.ex. verktitel omgiven av '' stör mallfunktionen och får motsatt effekt.


AnvändningRedigera

Vanliga formerRedigera

Vanlig form för fall där lite är känt kring skaparen av sidan (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=29 november 2021 |format= |verk= }}

Använder efternamn, förnamn och medförfattare (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=29 november 2021 |efternamn= |förnamn= |efternamn2= |förnamn2= |datum= |verk= |utgivare=}}

Använder författare (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=29 november 2021 |författare= |datum= |verk= |utgivare=}}

Använder efternamn, förnamn (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=29 november 2021 |efternamn= |förnamn= |datum= |verk= |utgivare= }}

Bland undersidorna till webbref finns det specialiseringar som gör det enklare att hänvisa till specifika webbkällor:

Filing cabinet icon.svg specialiseringar

Alla parametrarRedigera

Alla parametrar i horisontellt format (med dagens datum) (radera dem du inte behöver)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=29 november 2021 |författare= |efternamn= |förnamn= |författarlänk= |efternamn2= |förnamn2= |datum= |år= |månad= |format= |verk= |utgivare= |sid= |språk= |doi= |arkivurl= |arkivdatum= |citat= |ref= }}

Alla parametrar, vertikalt format
{{webbref
 | url = 
 | titel = 
 | hämtdatum = 
 | författare = 
 | efternamn = 
 | förnamn = 
 | författarlänk = 
 | efternamn2 = 
 | förnamn2 = 
 | datum = 
 | år = 
 | månad = 
 | format = 
 | verk = 
 | utgivare = 
 | sid = 
 | språk = 
 | doi = 
 | arkivurl = 
 | arkivdatum = 
 | citat = 
 | ref = 
 }}

Parametrar som måste användasRedigera

 • url: URL till referensen.
 • titel: Referensens titel.
 • hämtdatum: Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis "hämtdatum=29 november 2021".

Valfria parametrarRedigera

 • författare: Författarens namn
  • efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn
  • författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser.
  • efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.
 • datum: Fullständigt datum för publiceringen, exempelvis 3 april 2002.
  • eller: år: år för publiceringen, och månad: månaden då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt.
 • format: Format, till exempel PDF. Om formatet inte specificeras förutsätts HTML.
 • verk: Om referensen är del av ett större verk, som en bok, tidskrift eller större webbplats, fyll i det namnet här. Även domännamnet passar som webbplatsnamn, till exempel exempel.org.
  OBS! Kursivering sköts automatiskt. Text omgiven av '' stör mallfunktionen och får motsatt effekt.
 • utgivare: Ansvarig utgivare, om webbplatsen sköts av en myndighet, företag eller annan större institution.
 • sid: listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket.
 • språk: språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639.
 • doi: Ange digital object identifier för dokumentet, såsom 10.1038/news070508-7
 • arkivurl: URL till en arkiverad version av referensen, hos exempelvis http://www.archive.org eller http://www.webcitation.org/. (Kräver parametern arkivdatum.)
 • arkivdatum: Datum då referensen arkiverades, till exempel 3 oktober 1999. (Kräver parametern arkivurl.)
 • citat: Relevant citat från referensen.

ExempelRedigera

Några vanliga användningar

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |utgivare=Open Publishing |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |titel=My favorite things part II |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |url=http://www.nfl.com/fans/ |titel=Digest of rules |utgivare= National Football League |hämtdatum=6 juli 2005 }}

Använder format

{{webbref |titel=List of psychotropic substances under international control |utgivare=International Narcotics Control Board |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |format=PDF |hämtdatum=6 juli 2005 }}

språk

{{webbref |författare=Joliet, François |titel=Honnit soit qui mal y pense |datum=30 april 2005 |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 |språk=fr }}

medförfattare

{{webbref |efternamn=Doe |förnamn=John |efternamn2=Smith |förnamn2=Peter |efternamn3=Smythe |förnamn3=Jim |titel=My favorite things part II |utgivare=Open Publishing |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=16 maj 2006 }}

Utan författare

{{webbref |titel=My favorite things part II |utgivare=Open Publishing |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

Utan författare och utgivare

{{webbref |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |url=http://www.example.org/ |hämtdatum=6 juli 2005}}

{{webbref |titel=List of psychotropic substances under international control |datum=30 april 2005 |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |format=PDF |hämtdatum=6 juli 2005 |språk=grekiska }}

Använder arkivurl och arkivdatum för en referens som försvunnit men finns tillgänglig i något arkiv

{{webbref |titel=List of psychotropic substances under international control |datum=30 april 2005 |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |format=PDF |hämtdatum=6 juli 2005 |arkivurl=http://www.archive.org/2005-09-11/www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |arkivdatum=11 september 2005 }}

{{webbref |url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm |titel=Interview with Maggie Downs |datum=31 mars 2006 |utgivare=The Desert Sun |arkivurl=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm |arkivdatum=26 april 2006 }}

Använder citat

{{webbref |titel=My favorite things part II |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 |citat=Lorem ipsum dolor. }}

Utelämnar titel, renderar ett felmeddelande

{{webbref |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 |citat=Lorem ipsum dolor. }}

TemplateDataRedigera

Det här är TemplateData-dokumentation för den här mallen. Det används av VisualEditor och andra verktyg.

TemplateData för Webbref

En mall för att lägga till källor som finns på webben.

Mallparametrar

Denna mall föredrar inline-formatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
URLurl URL

URL till referensen.

Strängobligatorisk
Titeltitel Titel Title title

Referensens titel.

Strängobligatorisk
Hämtdatumhämtdatum accessdate access-date Hämtdatum

Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis 14 juli 2013.

Datumobligatorisk
Författareförfattare

Författarens namn.

Strängvalfri
Efternamnefternamn

Efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.

Strängvalfri
Förnamnförnamn

Förnamn skapar tillsammans med efternamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.

Strängvalfri
Författarlänkförfattarlänk

Författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser.

Strängvalfri
Efternamn2efternamn2

Efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri
Förnamn2förnamn2

Förnamn2 tillåter tillsammans med efternamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri
Efternamn3efternamn3

Efternamn3 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri
Förnamn3förnamn3

Förnamn3 tillåter tillsammans med efternamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri
Efternamn4efternamn4

Efternamn4 tillåter tillsammans med förnamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri
Förnamn4förnamn4

Förnamn4 tillåter tillsammans med efternamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri
Efternamn5efternamn5

Efternamn5 tillåter tillsammans med förnamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri
Förnamn5förnamn5

Förnamn5 tillåter tillsammans med efternamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri
Efternamn6efternamn6

Efternamn4 tillåter tillsammans med förnamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri
Förnamn6förnamn6

Förnamn4 tillåter tillsammans med efternamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri
Datumdatum

Fullständigt datum för publiceringen, exempelvis 3 april 2002.

Datumföreslagen
Årår

År för publiceringen, år då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med månad om datum inte används.

Nummervalfri
Månadmånad

Månad för publiceringen, månad då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med år om datum inte används.

Strängvalfri
Formatformat

Format, till exempel PDF. Om formatet inte specificeras förutsätts HTML.

Strängvalfri
Verkverk

Om referensen är del av ett större 'verk', som en bok, tidskrift eller större webbplats, fyll i det namnet här.

Strängvalfri
Utgivareutgivare

Ansvarig utgivare, om webbplatsen sköts av en myndighet, företag eller annan större institution. Även domännamnet passar som utgivare, till exempel exempel.org.

Strängföreslagen
Sidsid

Listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket.

Strängvalfri
Språkspråk

Språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639.

Strängvalfri
doidoi

Ange digital object identifier för dokumentet, såsom 10.1038/news070508-7.

Strängvalfri
Arkiv-URLarkivurl

URL till en arkiverad version av referensen, hos exempelvis http://www.archive.org eller http://www.webcitation.org/. (Kräver parametern arkivdatum.).

Strängvalfri
Arkivdatumarkivdatum

Datum då referensen arkiverades, till exempel 3 oktober 1999. (Kräver parametern arkivurl.)

Strängvalfri
Citatcitat

Relevant citat från referensen.

Strängvalfri
Refref

Referens.

Strängvalfri

Se ävenRedigera

Modul:Webbtest kontrollerar om mallen anropar parametrar som den inte stöder. Sidor med sådana parametrar läggs i Kategori:Okänd parameter i Webbref.