Mall:Vapen tillverkade i Sverige 1914–1945

Not till redigerare om hur man använder hopfällningsfunktionen:

För att hantera den här mallens synlighet när den först visas, lägg till följande parameter:

|state=collapsed för att visa den här mallen i sitt hopfällda (gömda) läge, dvs. {{Vapen tillverkade i Sverige 1914–1945 |state=collapsed}};
|state=expanded för att visa den här mallen i sitt utfällda (fullt synliga) läge, dvs. {{Vapen tillverkade i Sverige 1914–1945 |state=expanded}};
|state=autocollapse för att visa den här mallen i sitt hopfällda (gömda) läge endast om det finns en annan mall av samma typ på artikelsidan, dvs. {{Vapen tillverkade i Sverige 1914–1945 |state=autocollapse}}.

Om ingen annan inställning är satt (se parametern state i mallens kod), är mallens huvudläge satt till autocollapse.