Öppna huvudmenyn

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


AnvändningRedigera

Den här mallen kan användas som statusmall högst upp på tävlingssidan till exempelvis Wikipedia:Veckans tävling. Den uppdaterar automatiskt med information att tävlingen inte har börjat, att tävlingen pågår respektive att tävlingen är avslutad, efter tidens gång.

ParametrarRedigera

  • start – ange starttiden här på formatet YYMMDDhhmmss (inget annat format fungerar för tillfället)
  • slut – om tävlingen är en vecka lång är den här parametern inte nödvändig, då mallen automatiskt räknar ut slutdatumet då; men om tävlingen kortare eller längre än en vecka måste sluttiden anges här på formatet YYMMDDhhmmss (inget annat format fungerar för tillfället)
  • status – tidsoberoende parameter, ifall mallen permanent skall ha samma status; tillåtna värden är kommande, pågående och avslutad
  • vinnare – frivillig parameter ifall vinnaren skall visas efter tävlingens slut (ange användarnamnet på vinnaren i denna parameter)

Någon av parametrarna start eller status måste användas för att mallen skall fungera.

OBS! För närvarande utgår mallen från lokal [svensk] tid vid beräkningen av tävlingens starttid. (via koden LOCALTIMESTAMP istället för CURRENTTIMESTAMP – det senare går efter UTC)

ExempelRedigera

Innan tävlingen visas följande meddelande (starttid visas också ifall en använder parametern start och eventuellt slut):

Under tävlingen visas följande meddelande (sluttid visas också ifall en använder parametern start och eventuellt slut):

Efter tävlingen visas följande meddelande (vinnare visas också ifall en använder parametern vinnare):