AnvändningRedigera

Används för att få fornminnen inom en socken på en karta på Fornsok.

KodRedigera

{{Sn-RAÄ|snkod=|socken=}}

ParametrarRedigera

  • snkod Sockenkod (sockennummer) enligt ATA (används inte längre)
  • socken Sockennamnet inklusive ordet "socken", anges endast om detta avviker från artikelns namn. (behövs inte längre)
  • enkel Ange enkel=ja endast ifall enbart url:en önskas, t.ex. för användning i {{webref}}.