Blue pencil RTL.svg     Portalkonstruktion A     Blue pencil.svg
  – en mall för portalskapande utan komplicerad kod  
{{Portalkonstruktion A}} är en mall för skapande av portalsidor utan hantering av komplicerad kod. Den har en förberedd grundinställning, bl.a. med den neutralt gråa färg som ses här, som sedan kan ändras med parametrar i den kod man klistrar in när man skapar en portalsida; se rutan här till höger.

   Mallen bygger till stor del vidare på tidigare portalmallar, såsom PortalV3, med ytterligare inspiration och lån från olika portalsidor.
   Mallens namntillägg "A" är tänkt som en öppning för att namnge liknande mallar med andra layouter med "B", "C" o.s.v. ifall någon vill haka på detta.

Instruktioner
Om vi exempelvis vill skapa en portal om teater, kan vi kopiera koden i rutan till höger om denna och spara den på en sida under namnet Portal:Teater. Då har vi början på en portalsida, som automatiskt fått rubriken Teater.

En beskrivande underrubrik kan sedan anges om man klickar på Redigera-knappen och letar reda på parametern "underrubrik", vid vilken man då kan skriva lämplig formulering.

En introduktion kan vara bra att börja med i första rutan till vänster, så vid parametern kallad "vänsterruta1 titel" kan vi skriva namnet vi vill ha på rutan. När vi sedan sparat portalsidan kommer det finnas en röd länk, via vilken man kan skapa innehållet i denna portalruta. Varje rutas innehåll skapas nämligen på en särskild undersida till den aktuella portalen och man kan nå den via en "Redigera"-länk nere till höger i rutan.

Mallen anger automatiskt rutans namn som rubrik, men man kan också välja en annan rubrik, som då anges som alternativrubrik. I fallet med vår första ruta till vänster kan vi ändra rubriken med parametern "v1 alternativrubrik". Då har man möjlighet att välja en rubrik som inte samtidigt behöver fungera som sidnamn. Man kan också utelämna en rutas rubrik om man vid dess alternativrubrik skriver: ingen rubrik

Man kan använda upp till tio rutor på vänster sida och lika många på höger sida. De som lämnas tomma visas inte på portalsidan.

Efter att man skapat några rutor är det kanske läge att se över färgställningen. Man kan också lägga in bilder i rubrikfältet. Se beskrivningen av alla parametrar här nedanför.

Den här sidan använder mallen med grundinställningarna för alla färger.

Parametrar
De enda nödvändiga parametrarna är titlarna för de portalrutor man vill använda, såsom "Vänsterruta1 titel" (rutor utan ifylld titel visas inte).

Färger anges med CSS-färgkod eller -färgnamn, t.ex. #40e0d0, rgb( 64, 224, 208 ) eller turquoise.

Beskrivningar
alternativrubrik
 • Anges om man vill använda en annan huvudrubrik än den mallen skapar automatiskt.
 • Det går även att använda en bild på rubrikplatsen, men den ska då formateras, t.ex: [[Fil:foobar.jpg|400px]]
 • Rubrikfältet utelämnas helt om man här skriver: ingen rubrik
rubrikfärg Huvudrubrikens textfärg
rubrikbakgrund Rubrikfältets bakgrundsfärg
underrubrik En eventuell underrubrik i rubrikfältet
underrubriksfärg Underrubrikens textfärg
underrubriksbakgrund Underrubrikens bakgrundsfärg. Om inget anges följer den färgen i övriga rubrikfältet.
rubrikbild vänster
rubrikbild höger
Lägger till bild i rubrikfältets ytterkant. Endast själva filnamnet anges, t.ex: Foobar.jpg
rubrikbild vänster storlek
rubrikbild höger storlek
Om inget anges är bildstorleken 100px, men beroende på bildens form kan den behöva justeras.
bakgrundsfärg Bakgrundsfärgen nedanför rubrikfältet, i högerspalten och nedtill.
bredd vänsterrutor Vänsterspaltens bredd. Anges med heltal som motsvarar procent av portalsidans bredd. Om inget anges är bredden 65 %. Innehåll i spalterna påverkar gränserna för inställningen.
bakgrundsfärg vänsterrutor Vänsterspaltens bakgrundsfärg. Om inget anges är den vit (white).
innerkantsfärg
 • Färgen på den streckade linjen i vänsterfältets högerkant.
 • Ange transparent om den inte ska synas.
linjefärg vänsterrutor
 • Rubriklinjernas färg i vänsterspaltens rutor 2–10
 • Om man vill ha rubriker utan dessa linjer, anger man här transparent.
vänsterrutan titel
högerrutan titel
Här anges namn på portalruta n i respektive spalt/kolumn. Om ingen alternativrubrik anges, blir namnet automatiskt också rutans rubrik.
vn alternativrubrik
hn alternativrubrik
 • Anges om man vill använda en annan än den automatiskt genererade rubriken i ruta n i respektive spalt/kolumn.
 • En rutas rubrik och dess rubriklinje utelämnas helt om man här skriver: ingen rubrik
visa navigationsruta Ange "ja" om navigationsrutan {{Portaler}} ska visas längst ned på sidan.
Kod

Kopiera och lägg in denna kod på portalsidan:

{{Portalkonstruktion A
|alternativrubrik      = 
|rubrikfärg         = 
|rubrikbakgrund       = 
|
|underrubrik        = 
|underrubriksfärg      = 
|underrubriksbakgrund    = 
|
|rubrikbild vänster     = 
|rubrikbild vänster storlek = 
|rubrikbild höger      = 
|rubrikbild höger storlek  = 
|
|bakgrundsfärg       = 
|
|bredd vänsterrutor     =
|bakgrundsfärg vänsterrutor = 
|innerkantsfärg       =
|linjefärg vänsterrutor   = 
|
|vänsterruta1 titel  = 
|v1 alternativrubrik = 
|
|vänsterruta2 titel  = 
|v2 alternativrubrik = 
|
|vänsterruta3 titel  = 
|v3 alternativrubrik = 
|
|vänsterruta4 titel  = 
|v4 alternativrubrik = 
|
|vänsterruta5 titel  = 
|v5 alternativrubrik = 
|
|vänsterruta6 titel  = 
|v6 alternativrubrik = 
|
|vänsterruta7 titel  = 
|v7 alternativrubrik = 
|
|vänsterruta8 titel  = 
|v8 alternativrubrik = 
|
|vänsterruta9 titel  = 
|v9 alternativrubrik = 
|
|vänsterruta10 titel = 
|v10 alternativrubrik = 
|
|högerruta1 titel   = 
|h1 alternativrubrik = 
|
|högerruta2 titel   = 
|h2 alternativrubrik = 
|
|högerruta3 titel   = 
|h3 alternativrubrik = 
|
|högerruta4 titel   = 
|h4 alternativrubrik = 
|
|högerruta5 titel   = 
|h5 alternativrubrik = 
|
|högerruta6 titel   = 
|h6 alternativrubrik = 
|
|högerruta7 titel   = 
|h7 alternativrubrik = 
|
|högerruta8 titel   = 
|h8 alternativrubrik = 
|
|högerruta9 titel   = 
|h9 alternativrubrik = 
|
|högerruta10 titel  = 
|h10 alternativrubrik = 
|
|visa navigationsruta = 
}}
Praktiska länkar
För fler idéer och tips:
Fler portalmallar

Andra mallar gjorda för att skapa portaler:

Mallens uppbyggnadRedigera

(Ej använda element döljs automatiskt på portalsidan.)
[[Bild:{{{rubrikbild vänster}}}|100px]]     Portalkonstruktion A     [[Bild:{{{rubrikbild höger}}}|100px]]
  {{{underrubrik}}}  
{{{vänsterruta1 titel}}}
{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{vänsterruta1 titel}}}}}
{{{vänsterruta2 titel}}}
{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{vänsterruta2 titel}}}}}
{{{vänsterruta3 titel}}}
{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{vänsterruta3 titel}}}}}
{{{vänsterruta4 titel}}}
{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{vänsterruta4 titel}}}}}
{{{vänsterruta5 titel}}}
{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{vänsterruta5 titel}}}}}
{{{vänsterruta6 titel}}}
{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{vänsterruta6 titel}}}}}
{{{vänsterruta7 titel}}}
{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{vänsterruta7 titel}}}}}
{{{vänsterruta8 titel}}}
{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{vänsterruta8 titel}}}}}
{{{vänsterruta9 titel}}}
{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{vänsterruta9 titel}}}}}
{{{vänsterruta10 titel}}}
{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{vänsterruta10 titel}}}}}
{{{högerruta1 titel}}}

{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{högerruta1 titel}}}}}

{{{högerruta2 titel}}}

{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{högerruta2 titel}}}}}

{{{högerruta3 titel}}}

{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{högerruta3 titel}}}}}

{{{högerruta4 titel}}}

{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{högerruta4 titel}}}}}

{{{högerruta5 titel}}}

{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{högerruta5 titel}}}}}

{{{högerruta6 titel}}}

{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{högerruta6 titel}}}}}

{{{högerruta7 titel}}}

{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{högerruta7 titel}}}}}

{{{högerruta8 titel}}}

{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{högerruta8 titel}}}}}

{{{högerruta9 titel}}}

{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{högerruta9 titel}}}}}

{{{högerruta10 titel}}}

{{Mall:Portalkonstruktion A/{{{högerruta10 titel}}}}}