Användning

redigera

Detta är en mall för användarkonton vars namn kan anses som stötande eller på annat sätt olämpliga, och där det är rimligt att anta att namnvalet gjorts med illvilligt uppsåt, och därför har blockerats permanent. Mallen i sig åstadkommer inte blockering, och bör därför enbart användas när användarkontot redan har blockerats. Som blockerad kan användaren inte begära namnbyte.

Mallanropet placeras på diskussionssidan för den blockerade användaren för att informera om orsaken till blockeringen.

Syntax: {{olämpligt}}.

Måttligt opassande användarnamn

redigera

För "måttligt" opassande namn som kanske valts av okunskap, och där det finns hopp om att kunna etablera en dialog med användaren för att förmå denna att byta användarnamn, så kan varningsmallen {{opassande}} användas.

Extremt olämpliga användarnamn

redigera

För extremt olämpliga användarnamn ska ingen mall alls användas. Till extremt olämpliga användarnamn räknas bland annat namn av typen "NN är en XX", "ZZ alla YY" som innehåller budskap eller påståenden av olika slag, och speciellt om budskapet eller påståendet är kombinerat med identifierbara namn eller användar-nick.

Mall ska då inte användas av åtminstone två skäl:

  • Vandalen som skapat det olämpliga namnet torde näppeligen vara omedveten om dess olämplighet, och är därför inte i behov av information om detta.
  • Genom att redigera vandalens diskussionssida skapas ytterligare exponering av det olämpliga användarnamnet genom redigeringens loggpost till exempel i "Senaste ändringar". Genom att avstå från denna redigering undviks denna exponering. Mata inte trollen.

Användarnamnet återfinns dock i loggposterna för dess skapande och dess blockering, vilka vid behov kan döljas. Om användaren har hunnit göra redigeringar behöver dessutom två döljanden göras för varje sådan redigering: Döljande av användarnamn för själva redigeringen, samt döljande av redigeringskommentar i loggposten för den första åtgärden. Om hela redigeringen "görs ogjord" bör man passa på att redigera bort det standardmässiga infogandet av användarnamn i redigeringskommentaren och på så sätt undvika ytterligare en exponering som annars kan behöva döljas.

Namn från andra språkversioner

redigera

Vid bedömning av namns olämplighet ska särskilt beaktas om kontot registrerats på en annan språkversion. Vi kan inte tvinga någon att byta namn på hela Wikimedia bara för att namnet råkar se opassande ut på vårt språk, och "åtgärden" ska då vara info till och dialog med användaren.

Se även

redigera