Öppna huvudmenyn

Sätt den första parametern till stor kategori för att få fler "klickbara" ställen för varje versal.

{{KategoriTOC|stor kategori}}

blir