K3UV

Välkommen till Wikipedia! Ett eller flera bidrag från denna IP-adress har varit uppenbar vandalism, uppenbart irrelevant information eller opassande personupplysningar varför IP-adressen omedelbart har blockerats. Wikipedia har noll-tolerans mot denna typ av redigeringar vare sig de sker i artiklar, i kommentarsrader, i användarnamn eller på annat sätt.

Från offentliga datorer och gemensamma nätverk kan det komma både seriösa och oseriösa bidrag och en blockering orsakad av någon annans klotter drabbar samtliga användare av denna IP-adress. Om du registrerar dig och loggar in får du tillgång till fler funktioner, och dina redigeringar riskerar inte att förväxlas med oseriösa ändringar från IP-adressen.


[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


Mallen är tagen ur bruk. Använd {{K3}}.

AnvändningRedigera

  • K3UV - utläst K3 Uppenbar Vandalism eller opassande personupplysningar - är en variant till mallen K3, som normalt används genom att den placeras på diskussionssidan under rubriken Senaste meddelande och signeras inne i mallsyntaxen. Skillnaden mot K3 är att det i K3UV tydliggörs att blockeringen genomförts utan föregående varning på grund av allvarlighetsgraden och/eller det tydliga uppsåtet i vandalismen, samt att K3:s hänvisning till sandlådan ersatts med text om att denna typ av redigeringar inte är välkomna någonstans.
  • Detta är en mall som används av administratörer för att informera användaren och andra att (användarnamnet eller) IP-adressen omedelbart har blockerats. Mallen åstadkommer inte i sig en blockering, och bör därför inte användas av användare som inte är administratörer.
  • Mallen har två parameterpositioner: första parametern gäller blockeringstid och den andra är en signatur. Parametern som meddelar eventuell blockeringstid kan hjälpa vid blockering av offentliga datorer, så att oskyldigt drabbade får veta när de kan redigera Wikipedia igen.
Exempel: {{K3UV | | ~~~~}} eller {{K3UV | 2 timmar | ~~~~}}

BlockeringstidRedigera

Används för att informera om blockeringstidens längd. Detta kan vara av särskilt intresse vid blockering av offentliga datorer, så att oskyldigt drabbade får veta när de kan redigera Wikipedia igen. För användarkonton som blockerats en kortare tid bör en motivering användas istället för mallen.

Se ävenRedigera


Detta är en mall som används av administratörer för att informera användaren och andra att (användarnamnet eller) IP-adressen blockerats.

[Hantera TemplateData]

Mallparametrar

ParameterBeskrivningTypStatus
blockeringstid1

blockeringstid

Strängföreslagen
signatur2

signatur

Autovärde
~~~~
Strängföreslagen