[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


Svavel
16
S

32,066(6)
Isotoper
Den här mallen tillhandahåller isotopdata för svavel (S), och är baserad på metamallen {{Isotopdata}}. Isotopdatan i sig kan redigeras från denna sida, genom att klicka på Redigera. Den här dokumentationen beskriver hur man redigerar isotopdatan och använder mallen. Halveringstiderna redigeras från sidan Mall:Isotopdata/16/Halveringstid.
Redigera: Isotopdata · Halveringstider · Andra grundämnen (↓)
Navigation: Svavel · Svavelisotoper · Lista över isotoper
Teknisk information: Om mallen

RedigeringsförklaringRedigera

Varje isotop, som i tabellen representeras av en rad, är uppbyggd på följande sätt i wikikoden:

{{Isotopdata |visa={{{visa|}}} |z= |n= |sönderfallstyp= |sönderfallsenergi= |sönderfallsprodukt= |förekomst= |spinn= |massa= }}

Olika typer av data (i tabellen representerad av olika kolumner) kallas för parametrar, som av pedagogiska skäl är grönmarkerade i denna dokumentation.

Förklaring till parametrarna
Parameter Förklaring Ange
z Antalet protoner i isotopkärnan (det vill säga atomnumret) Protontalet
n Antalet neutroner i isotopkärnan (masstalet räknas automatiskt ihop av mallen) Neutrontalet
sönderfallstyp Typ av radioaktivt sönderfall (sönderfallstyp) som sker Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi Energimängd som frigörs (sönderfallsenergi) vid sönderfall i MeV Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt Resultatkärnan efter sönderfallet (sönderfallsprodukt) Använd {{Nuklid2}}
förekomst Isotopens förekomst i procent i förhållande till de andra isotoperna av grundämnet Isotopens förekomst utan enhet
spinn Kärnspinn Kärnspinn
massa Isotopmassa i atommassenheter Isotopmassa utan enhet
Extraparametrar
Parameter Förklaring Ange
m Kärnisomer Kärnisomer
excitationsenergi Excitationsenergi Excitationsenergi i keV
sönderfallstyp2
sönderfallstyp3

sönderfallstyp7
Flera parametrar för sönderfallstyper om flera förekommer Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi2
sönderfallsenergi3

sönderfallsenergi7
Flera parametrar för sönderfallsenergier i MeV om flera förekommer Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt2
sönderfallsprodukt3

sönderfallsprodukt7
Flera parametrar för sönderfallsprodukter om flera förekommer Använd {{Nuklid2}}
alt_namn Alternativt namn på isotopen, exempelvis deuterium och tritium för 2H respektive 3H. Alternativnamnet
alt_tecken Alternativt tecken isotopen, exempelvis D och T för 2H respektive 3H. Alternativtecknet

AnvändningRedigera

Mallen kan anropas på följande sätt för att generera en fullständig tabell:

{{Isotopdata/16|visa=tabell}} →‎


Nuklid Z N Massa (u) Halveringstid ST (%) SE (MeV) SP Spinn Förekomst (%)
Excitationsenergi (keV)
26S
16
10
26,02788(32)# 10 ms 2p 24Si
0+
27S
16
11
27,01883(22)# 15,5 ms β+ (98 %) 18,26 27P
(52+)
β+ + 2p (2 %) 25Al
β+ + p (< 0,1 %) 26Si
28S
16
12
28,00437(17) 125 ms β+ (79,3 %) 11,23 28P
0+
β+ + p (20,7 %) 9,17 27Si
29S
16
13
28,99661(5) 187 ms β+ (53,6 %) 13,79 29P
52+
β+ + p (46,4 %) 28Si
30S
16
14
29,984903(3) 1,178 s β+ 6,138 30P
0+
31S
16
15
30,9795547(16) 2,572 s β+ 5,396 31P
½+
32S
16
16
31,97207100(15)
Stabil
0+
95,02
33S
16
17
32,97145876(15)
Stabil
32+
0,75
34S
16
18
33,96786690(12)
Stabil
0+
4,21
35S
16
19
34,96903216(11) 87,51 d β 0,167 35Cl
32+
Spår
36S
16
20
35,96708076(20)
Stabil
0+
0,02
37S
16
21
36,97112557(21) 5,05 min β 4,865 37Cl
72
38S
16
22
37,971163(8) 170,3 min β 2,937 38Cl
0+
39S
16
23
38,97513(5) 11,5 s β 6,64 39Cl
(32, 52, 72)
40S
16
24
39,97545(15) 8,8 s β 4,71 40Cl
0+
41S
16
25
40,97958(13) 1,99 s β (> 99,9 %) 41Cl
(72)#
β + n (< 0,1 %) 40Cl
42S
16
26
41,98102(13) 1,013 s β (96 %) 7,7 42Cl
0+
β + n (4 %) 2 41Cl
43S
16
27
42,98715(22) 260 ms β (60 %) 11,5 43Cl
32#
β + n (40 %) 4,4 42Cl
43mS
319(5)
260 ms
(72)
44S
16
28
43,99021(42) 123 ms β (82 %) 9,1 44Cl
0+
β + n (18 %) 5,1 43Cl
45S
16
29
44,99651(187) 82 ms β + n (54 %) 7,1 44Cl
32#
β (46 %) 14,1 45Cl
46S
16
30
46,00075(75)# 50 ms β 46Cl
0+
47S
16
31
47,00859(86)# 20 ms β 47Cl
32#
48S
16
32
48,01417(97)# 10 ms β 48Cl
0+
49S
16
33
49,02362(102)# < 200 ns n 48S
32#

För en liten tabell (exempelvis i faktamallar):

{{Isotopdata/16|visa=liten_tabell}} →‎


Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP


30S
{syn.} 1,178 s β+ 6,138 30P
31S
{syn.} 2,572 s β+ 5,396 31P
32S
95,02 % Stabil
33S
0,75 % Stabil
34S
4,21 % Stabil
35S
Spår 87,51 d β 0,167 35Cl
36S
0,02 % Stabil
37S
{syn.} 5,05 min β 4,865 37Cl
38S
{syn.} 170,3 min β 2,937 38Cl
39S
{syn.} 11,5 s β 6,64 39Cl
40S
{syn.} 8,8 s β 4,71 40Cl