[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Fosfor
15
P

30,973761(2)
Isotoper
Den här mallen tillhandahåller isotopdata för fosfor (P), och är baserad på metamallen {{Isotopdata}}. Isotopdatan i sig kan redigeras från denna sida, genom att klicka på Redigera. Den här dokumentationen beskriver hur man redigerar isotopdatan och använder mallen. Halveringstiderna redigeras från sidan Mall:Isotopdata/15/Halveringstid.
Redigera: Isotopdata · Halveringstider · Andra grundämnen (↓)
Navigation: Fosfor · Fosforisotoper · Lista över isotoper
Teknisk information: Om mallen

Redigeringsförklaring redigera

Varje isotop, som i tabellen representeras av en rad, är uppbyggd på följande sätt i wikikoden:

{{Isotopdata |visa={{{visa|}}} |z= |n= |sönderfallstyp= |sönderfallsenergi= |sönderfallsprodukt= |förekomst= |spinn= |massa= }}

Olika typer av data (i tabellen representerad av olika kolumner) kallas för parametrar, som av pedagogiska skäl är grönmarkerade i denna dokumentation.

Förklaring till parametrarna
Parameter Förklaring Ange
z Antalet protoner i isotopkärnan (det vill säga atomnumret) Protontalet
n Antalet neutroner i isotopkärnan (masstalet räknas automatiskt ihop av mallen) Neutrontalet
sönderfallstyp Typ av radioaktivt sönderfall (sönderfallstyp) som sker Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi Energimängd som frigörs (sönderfallsenergi) vid sönderfall i MeV Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt Resultatkärnan efter sönderfallet (sönderfallsprodukt) Använd {{Nuklid2}}
förekomst Isotopens förekomst i procent i förhållande till de andra isotoperna av grundämnet Isotopens förekomst utan enhet
spinn Kärnspinn Kärnspinn
massa Isotopmassa i atommassenheter Isotopmassa utan enhet
Extraparametrar
Parameter Förklaring Ange
m Kärnisomer Kärnisomer
excitationsenergi Excitationsenergi Excitationsenergi i keV
sönderfallstyp2
sönderfallstyp3

sönderfallstyp7
Flera parametrar för sönderfallstyper om flera förekommer Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi2
sönderfallsenergi3

sönderfallsenergi7
Flera parametrar för sönderfallsenergier i MeV om flera förekommer Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt2
sönderfallsprodukt3

sönderfallsprodukt7
Flera parametrar för sönderfallsprodukter om flera förekommer Använd {{Nuklid2}}
alt_namn Alternativt namn på isotopen, exempelvis deuterium och tritium för 2H respektive 3H. Alternativnamnet
alt_tecken Alternativt tecken isotopen, exempelvis D och T för 2H respektive 3H. Alternativtecknet

Användning redigera

Mallen kan anropas på följande sätt för att generera en fullständig tabell:

{{Isotopdata/15|visa=tabell}} →‎


Nuklid Z N Massa (u) Halveringstid ST (%) SE (MeV) SP Spinn Förekomst (%)
24P
15
9
24,03435(54)# β+ (> 99,9 %) 23Si
(1+)#
β+ (< 0,1 %) 24Si
25P
15
10
25,02026(21)# 30 ns p 24Si
(½+)#
26P
15
11
26,01178(21)# 43,7 ms β+ (98,1 %) 18,12 26Si
(3+)
β+ + 2p (1 %) 24Mg
β+ + p (0,9 %) 12,6 25Al
27P
15
12
26,999230(28) 260 ms β+ (99,93 %) 11,63 27Si
½+
β+ + p (0,07 %) 4,17 26Al
28P
15
13
27,992315(4) 270,3 ms β+ (99,99 %) 14,332 28Si
3+
β+ + p (0,0013 %) 27Al
β+ + α (8,6 × 10−4 %) 24Mg
29P
15
14
28,9818006(6) 4,142 s β+ 4,943 29Si
½+
30P
15
15
29,9783138(3) 2,498 min β+ 4,232 30Si
1+
31P
15
16
30,97376163(20)
Stabil
½+
100
32P
15
17
31,97390727(20) 14,263 d β 1,711 32S
1+
Spår
33P
15
18
32,9717255(12) 25,34 d β 0,249 33S
½+
34P
15
19
33,973636(5) 12,43 s β 5,374 34S
1+
35P
15
20
34,9733141(20) 47,3 s β 3,989 35S
½+
36P
15
21
35,978260(14) 5,6 s β 10,413 36S
4#
37P
15
22
36,97961(4) 2,31 s β 7,9 37S
½+#
38P
15
23
37,98416(11) 0,64 s β (88 %) 12,39 38S
(0, 4)
β + n (12 %) 4,36 37S
39P
15
24
38,98618(11) 0,19 s β (74 %) 10,51 39S
½+#
β + n (26 %) 6,14 38S
40P
15
25
39,99130(15) 153 ms β (70 %) 14,5 40S
(2, 3)
β + n (30 %) 6,75 39S
41P
15
26
40,99434(23) 120 ms β (70 %) 13,8 41S
½+#
β + n (30 %) 9,9 40S
42P
15
27
42,00101(48) 48,5 ms β (50 %) 17,3 42S
β + n (50 %) 10,6 41S
43P
15
28
43,00619(104) 36,5 ms β 15,6 43S
½+#
β + n 12,3 42S
44P
15
29
44,01299(75)# 18,5 ms β 44S
45P
15
30
45,01922(86)# 8 ms β 45S
½+#
46P
15
31
46,02738(97)# 4 ms β 46S

För en liten tabell (exempelvis i faktamallar):

{{Isotopdata/15|visa=liten_tabell}} →‎


Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP


28P
{syn.} 270,3 ms β+ 14,332 28Si
β+ + p 27Al
β+ + α 24Mg
29P
{syn.} 4,142 s β+ 4,943 29Si
30P
{syn.} 2,498 min β+ 4,232 30Si
31P
100 % Stabil
32P
Spår 14,263 d β 1,711 32S
33P
{syn.} 25,34 d β 0,249 33S
34P
{syn.} 12,43 s β 5,374 34S
35P
{syn.} 47,3 s β 3,989 35S