[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Kisel
14
Si

28,0855(3)
Isotoper
Den här mallen tillhandahåller isotopdata för kisel (Si), och är baserad på metamallen {{Isotopdata}}. Isotopdatan i sig kan redigeras från denna sida, genom att klicka på Redigera. Den här dokumentationen beskriver hur man redigerar isotopdatan och använder mallen. Halveringstiderna redigeras från sidan Mall:Isotopdata/14/Halveringstid.
Redigera: Isotopdata · Halveringstider · Andra grundämnen (↓)
Navigation: Kisel · Kiselisotoper · Lista över isotoper
Teknisk information: Om mallen

Redigeringsförklaring Redigera

Varje isotop, som i tabellen representeras av en rad, är uppbyggd på följande sätt i wikikoden:

{{Isotopdata |visa={{{visa|}}} |z= |n= |sönderfallstyp= |sönderfallsenergi= |sönderfallsprodukt= |förekomst= |spinn= |massa= }}

Olika typer av data (i tabellen representerad av olika kolumner) kallas för parametrar, som av pedagogiska skäl är grönmarkerade i denna dokumentation.

Förklaring till parametrarna
Parameter Förklaring Ange
z Antalet protoner i isotopkärnan (det vill säga atomnumret) Protontalet
n Antalet neutroner i isotopkärnan (masstalet räknas automatiskt ihop av mallen) Neutrontalet
sönderfallstyp Typ av radioaktivt sönderfall (sönderfallstyp) som sker Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi Energimängd som frigörs (sönderfallsenergi) vid sönderfall i MeV Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt Resultatkärnan efter sönderfallet (sönderfallsprodukt) Använd {{Nuklid2}}
förekomst Isotopens förekomst i procent i förhållande till de andra isotoperna av grundämnet Isotopens förekomst utan enhet
spinn Kärnspinn Kärnspinn
massa Isotopmassa i atommassenheter Isotopmassa utan enhet
Extraparametrar
Parameter Förklaring Ange
m Kärnisomer Kärnisomer
excitationsenergi Excitationsenergi Excitationsenergi i keV
sönderfallstyp2
sönderfallstyp3

sönderfallstyp7
Flera parametrar för sönderfallstyper om flera förekommer Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi2
sönderfallsenergi3

sönderfallsenergi7
Flera parametrar för sönderfallsenergier i MeV om flera förekommer Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt2
sönderfallsprodukt3

sönderfallsprodukt7
Flera parametrar för sönderfallsprodukter om flera förekommer Använd {{Nuklid2}}
alt_namn Alternativt namn på isotopen, exempelvis deuterium och tritium för 2H respektive 3H. Alternativnamnet
alt_tecken Alternativt tecken isotopen, exempelvis D och T för 2H respektive 3H. Alternativtecknet

Användning Redigera

Mallen kan anropas på följande sätt för att generera en fullständig tabell:

{{Isotopdata/14|visa=tabell}} →‎


Nuklid Z N Massa (u) Halveringstid ST (%) SE (MeV) SP Spinn Förekomst (%)
22Si
14
8
22,03453(22)# 29 ms β+ (68 %) 13,98 22Al
0+
β+ + p (32 %) 13,96 21Mg
23Si
14
9
23,02552(21)# 42,3 ms β+ 13,98 23Al
32+#
24Si
14
10
24,011546(21) 140 ms β+ (92 %) 10,81 24Al
0+
β+ + p (8 %) 8,938 23Mg
25Si
14
11
25,004106(11) 220 ms β+ (63,19 %) 12,741 25Al
52+
β+ + p (36,8 %) 10,47 24Mg
26Si
14
12
25,992330(3) 2,234 s β+ 5,066 26Al
0+
27Si
14
13
26,98670491(16) 4,16 s β+ 4,821 27Al
52+
28Si
14
14
27,9769265325(19)
Stabil
0+
92,23
29Si
14
15
28,976494700(22)
Stabil
½+
4,67
30Si
14
16
29,97377017(3)
Stabil
0+
3,1
31Si
14
17
30,97536323(4) 157,3 min β 1,492 31P
32+
32Si
14
18
31,97414808(5) 153 a β 0,244 32P
0+
Spår
33Si
14
19
32,978000(17) 6,18 s β 5,845 33P
(32+)
34Si
14
20
33,978576(15) 2,77 s β 4,601 34P
0+
35Si
14
21
34,98458(4) 0,78 s β (94,74 %) 10,5 35P
72#
β + n (5,26 %) 34P
36Si
14
22
35,98660(13) 0,45 s β (88 %) 7,85 36P
0+
β + n (12 %) 4,39 35P
37Si
14
23
36,99294(18) 90 ms β (83 %) 37P
(72)#
β + n (17 %) 36P
38Si
14
24
37,99563(15) 90 ms β + n 37P
0+
β 38P
39Si
14
25
39,00207(36) 47,5 ms β 39P
72#
40Si
14
26
40,00587(60) 33 ms β 40P
0+
41Si
14
27
41,01456(198) 20 ms β 41P
72#
42Si
14
28
42,01979(54)# 13 ms β 42P
0+
43Si
14
29
43,02866(75)# 15 ms β
32#
44Si
14
30
44,03526(86)# 10 ms β
0+

För en liten tabell (exempelvis i faktamallar):

{{Isotopdata/14|visa=liten_tabell}} →‎


Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP


26Si
{syn.} 2,234 s β+ 5,066 26Al
27Si
{syn.} 4,16 s β+ 4,821 27Al
28Si
92,23 % Stabil
29Si
4,67 % Stabil
30Si
3,1 % Stabil
31Si
{syn.} 157,3 min β 1,492 31P
32Si
Spår 153 a β 0,244 32P
33Si
{syn.} 6,18 s β 5,845 33P
34Si
{syn.} 2,77 s β 4,601 34P