[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Natrium
11
Na

22,989770(2)
Isotoper
Den här mallen tillhandahåller isotopdata för natrium (Na), och är baserad på metamallen {{Isotopdata}}. Isotopdatan i sig kan redigeras från denna sida, genom att klicka på Redigera. Den här dokumentationen beskriver hur man redigerar isotopdatan och använder mallen. Halveringstiderna redigeras från sidan Mall:Isotopdata/11/Halveringstid.
Redigera: Isotopdata · Halveringstider · Andra grundämnen (↓)
Navigation: Natrium · Natriumisotoper · Lista över isotoper
Teknisk information: Om mallen

Redigeringsförklaring

redigera

Varje isotop, som i tabellen representeras av en rad, är uppbyggd på följande sätt i wikikoden:

{{Isotopdata |visa={{{visa|}}} |z= |n= |sönderfallstyp= |sönderfallsenergi= |sönderfallsprodukt= |förekomst= |spinn= |massa= }}

Olika typer av data (i tabellen representerad av olika kolumner) kallas för parametrar, som av pedagogiska skäl är grönmarkerade i denna dokumentation.

Förklaring till parametrarna
Parameter Förklaring Ange
z Antalet protoner i isotopkärnan (det vill säga atomnumret) Protontalet
n Antalet neutroner i isotopkärnan (masstalet räknas automatiskt ihop av mallen) Neutrontalet
sönderfallstyp Typ av radioaktivt sönderfall (sönderfallstyp) som sker Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi Energimängd som frigörs (sönderfallsenergi) vid sönderfall i MeV Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt Resultatkärnan efter sönderfallet (sönderfallsprodukt) Använd {{Nuklid2}}
förekomst Isotopens förekomst i procent i förhållande till de andra isotoperna av grundämnet Isotopens förekomst utan enhet
spinn Kärnspinn Kärnspinn
massa Isotopmassa i atommassenheter Isotopmassa utan enhet
Extraparametrar
Parameter Förklaring Ange
m Kärnisomer Kärnisomer
excitationsenergi Excitationsenergi Excitationsenergi i keV
sönderfallstyp2
sönderfallstyp3

sönderfallstyp7
Flera parametrar för sönderfallstyper om flera förekommer Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi2
sönderfallsenergi3

sönderfallsenergi7
Flera parametrar för sönderfallsenergier i MeV om flera förekommer Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt2
sönderfallsprodukt3

sönderfallsprodukt7
Flera parametrar för sönderfallsprodukter om flera förekommer Använd {{Nuklid2}}
alt_namn Alternativt namn på isotopen, exempelvis deuterium och tritium för 2H respektive 3H. Alternativnamnet
alt_tecken Alternativt tecken isotopen, exempelvis D och T för 2H respektive 3H. Alternativtecknet

Användning

redigera

Mallen kan anropas på följande sätt för att generera en fullständig tabell:

{{Isotopdata/11|visa=tabell}} →‎


Nuklid Z N Massa (u) Halveringstid ST (%) SE (MeV) SP Spinn Förekomst (%)
Excitationsenergi (keV)
18Na
11
7
18,02597(5) 1,3(4) × 10−21 s p 17Ne
(1)
β+ (0,1 %) 18Ne
19Na
11
8
19,013877(13) < 40 ns p 18Ne
(52+)#
20Na
11
9
20,007351(7) 447,9 ms β+ (75 %) 13,887 20Ne
2+
β+ + α (25 %) 16O
21Na
11
10
20,9976552(8) 22,49 s β+ 3,547 21Ne
32+
22Na
11
11
21,9944364(4) 2,6027 a β+ 2,842 22Ne
3+
Spår
22mNa
583,03(9)
2,6027 a
1+
23Na
11
12
22,9897692809(29)
Stabil
32+
100
24Na
11
13
23,99096278(8) 14,959 h β 5,516 24Mg
4+
Spår
24mNa
472,207(9)
14,959 h IT (99,95 %) 0,472 24Na
1+
β (0,05 %) 5,988 24Mg
25Na
11
14
24,9899540(13) 59,1 s β 3,835 25Mg
52+
26Na
11
15
25,992633(6) 1,077 s β 9,312 26Mg
3+
27Na
11
16
26,994077(4) 301 ms β (99,87 %) 9,01 27Mg
52+
β + n (0,13 %) 2,56 26Mg
28Na
11
17
27,998938(14) 30,5 ms β (99,421 %) 13,99 28Mg
1+
β + n (0,579 %) 5,48 27Mg
29Na
11
18
29,002861(14) 44,9 ms β (74,09 %) 13,28 29Mg
32(+#)
β + n (25,91 %) 9,57 28Mg
30Na
11
19
30,008976(27) 48,4 ms β (68,83 %) 17,48 30Mg
2+
β + n (30 %) 11,18 29Mg
β + 2n (1,17 %) 28Mg
β + α 5,74 26Ne
31Na
11
20
31,01359(23) 17 ms β (62,05 %) 15,88 31Mg
(32+)
β + n 13,4 30Mg
β + 2n 29Mg
β + 3n 28Mg
32Na
11
21
32,02047(38) 12,9 ms β 19,1 32Mg
(3, 4)
β + n 13,4 31Mg
β + 2n 30Mg
33Na
11
22
33,02672(94) 8,2 ms β + n (52 %) 18,2 32Mg
32+#
β (36 %) 20,3 33Mg
β + 2n (12 %) 31Mg
34Na
11
23
34,03517(96)# 5,5 ms β + 2n (50 %) 32Mg
1+
β (35 %) 24,1 34Mg
β + n (15 %) 19,2 33Mg
35Na
11
24
35,04249(102)# 1,5 ms β (> 99,9 %) 24,9 35Mg
32+#
β + n (< 1 %) 24,6 34Mg
36Na
11
25
36,05148(102)# 180 ns n
37Na
11
26
37,05934(103)# 1 ms β
32+#
β + n (< 0,1 %)

För en liten tabell (exempelvis i faktamallar):

{{Isotopdata/11|visa=liten_tabell}} →‎


Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP


21Na
{syn.} 22,49 s β+ 3,547 21Ne
22Na
Spår 2,6027 a β+ 2,842 22Ne


23Na
100 % Stabil
24Na
Spår 14,959 h β 5,516 24Mg


25Na
{syn.} 59,1 s β 3,835 25Mg