[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning redigera

Parametrar redigera

{{Infobox Tågsystem
|namn    = <!-- Vad kallas tågsystemet? ex. Pågatågen -->
|textfärg  = <!-- Rubrikens textfärg. Ange färgkod eller färgens namn (ex. white). Anges inget blir texten svart -->
|bild    = <!-- [[Fil:dinBild.jpg|220px]] -->
|bildtext  = <!-- Bildtexten -->
|fordonstyp = <!-- Vilken fordonstyp används -->
|tågsystem  = <!-- Vad är det för typ av tågsystem; ex. Lokaltåg eller Regionaltåg -->
|trafikstart = <!-- Vilket år startades trafiksystemet? -->
|trafikstop = <!-- Vilket år upphörde trafiksystemet? -->
|huvudman  = <!-- Vilka är huvudmännen?; ex. Skånetrafiken, ange även övriga huvudmän om det är ett samarbete -->
|operatörer = <!-- Vilka operatörer kör i nuläget? Ange även övriga operatörer om det delas mellan flera -->
|linjer   = <!-- Antal linjer som tågsystemet trafikerar -->
|stationer  = <!-- Antal stationer som tågsystemet stannar vid för resandeutbyte -->
|turtäthet  = <!-- Antal turer per dag eller timma -->
|passagerare = <!-- Antal årspassagerare -->
|län     = <!-- Trafikerade län; dvs vilka län trafikeras? Bör lämpligtvis endast användas om det gäller Sverige -->
|land    = <!-- Vilka länder trafikerar tågsystemet? -->
|färg    = <!-- Bakgrundsfärg till namnet, standard: #b0c4de -->
|karta    = <!-- Linjekarta -->
}}

Extra parametrar redigera

 • För att linjekartan alltid skall starta öppnad:
|kartläge = uncollapsed
 • För att ge kartans visa-/döljknapp samma färg som fältets rubrik (för bättre synlighet vid mörk bakgrund):
|visaknapp = anpassad

Exempel redigera

Associerad kategori redigera

Omdirigeringar redigera

Se även redigera

Infobox Tågsystem
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
Fordonstyp{{{fordonstyp}}}
Typ av tågsystem{{{tågsystem}}}
Trafikstart{{{trafikstart}}}
Trafikstopp{{{trafikstop}}}
Trafikhuvudmän{{{huvudman}}}
Operatör(er){{{operatörer}}}
Antal linjer{{{linjer}}}
Antal trafikerade stationer{{{stationer}}}
Turtäthet{{{turtäthet}}}
Antal passagerare{{{passagerare}}}
Trafikerade län{{{län}}}
Länder som trafikeras{{{land}}}
{{{fotnoter}}}
Linjekarta

{{{karta}}}