Användning

redigera

En frånvaromall som kan infogas på diskussionssidor tillhörande inaktiva användare som fått meddelanden på sin diskussionssida sedan deras aktivitet upphörde.

Se även

redigera