[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


AnvändningRedigera

ParametrarRedigera

{{Faktamall drog
| image = 
| image2 =
| IUPAC_name = 
| handelsnamn = 
| CAS_number = 
| CAS_supplemental = 
| ATC_prefix = 
| ATC_suffix = 
| ATC_supplemental = 
| PubChem = 
| DrugBank = 
| smiles = 
| synonyms =
| molecular_weight = 
| density = 
| melting_point =
| boiling_point =
| solubility =
| specific_rotation =
| sec_combustion =
| bioavailability = 
| protein_bound = 
| metabolism = 
| elimination_half-life = 
| excretion =  
| routes_of_administration = 
| pregnancy_category = 
| pregnancy_AU=
| pregnancy_US=
| dependency_liability=
| legal_status=
| legal_AU=
| legal_CA=
| legal_UK=
| legal_US=
| licence_EU=
| licence_US=

}}
Faktamall drog Strukturformel
Faktamall drog
Systematiskt namn (IUPAC)
4-Amino-2-hydroxibensoesyra
Beteckningar
CAS-nummer 65-49-6
ATC-kod J04AA01
PubChem 4649
DrugBank APRD00749
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)O
Fysikaliska data
Molekylmassa 153,135 g/mol
Smältpunkt 150,5 °C (303 °F)
Farmakokinetiska data
Proteinbindningsgrad 50–60%
Metabolism Levern
Exkretion Njurar
Terapeutiska överväganden
Administreringssätt Oral
Graviditetskategori

C

Juridisk status

POM(GB)

Ingen beskrivning.

Mallparametrar

ParameterBeskrivningTypStatus
imageimage

ingen beskrivning

Okändvalfri
widthwidth

ingen beskrivning

Okändvalfri
image2image2

ingen beskrivning

Okändvalfri
width2width2

ingen beskrivning

Okändvalfri
IUPAC_nameIUPAC_name

ingen beskrivning

Okändvalfri
CAS_numberCAS_number

ingen beskrivning

Okändvalfri
ATC_prefixATC_prefix

ingen beskrivning

Okändvalfri
PubChemPubChem

ingen beskrivning

Okändvalfri
DrugBankDrugBank

ingen beskrivning

Okändvalfri
smilessmiles

ingen beskrivning

Okändvalfri
synonymssynonyms

ingen beskrivning

Okändvalfri
CAS_supplementalCAS_supplemental

ingen beskrivning

Okändvalfri
ATC_suffixATC_suffix

ingen beskrivning

Okändvalfri
ATC_supplementalATC_supplemental

ingen beskrivning

Okändvalfri
molecular_weightmolecular_weight

ingen beskrivning

Okändvalfri
densitydensity

ingen beskrivning

Okändvalfri
melting_pointmelting_point

ingen beskrivning

Okändvalfri
boiling_pointboiling_point

ingen beskrivning

Okändvalfri
solubilitysolubility

ingen beskrivning

Okändvalfri
specific_rotationspecific_rotation

ingen beskrivning

Okändvalfri
sec_combustionsec_combustion

ingen beskrivning

Okändvalfri
bioavailabilitybioavailability

ingen beskrivning

Okändvalfri
protein_boundprotein_bound

ingen beskrivning

Okändvalfri
metabolismmetabolism

ingen beskrivning

Okändvalfri
elimination_half-lifeelimination_half-life

ingen beskrivning

Okändvalfri
excretionexcretion

ingen beskrivning

Okändvalfri
routes_of_administrationroutes_of_administration

ingen beskrivning

Okändvalfri
pregnancy_categorypregnancy_category

ingen beskrivning

Okändvalfri
pregnancy_AUpregnancy_AU

ingen beskrivning

Okändvalfri
pregnancy_USpregnancy_US

ingen beskrivning

Okändvalfri
dependency_liabilitydependency_liability

ingen beskrivning

Okändvalfri
legal_statuslegal_status

ingen beskrivning

Okändvalfri
legal_AUlegal_AU

ingen beskrivning

Okändvalfri
legal_CAlegal_CA

ingen beskrivning

Okändvalfri
legal_UKlegal_UK

ingen beskrivning

Okändvalfri
legal_USlegal_US

ingen beskrivning

Okändvalfri
licence_EUlicence_EU

ingen beskrivning

Okändvalfri
licence_USlicence_US

ingen beskrivning

Okändvalfri
handelsnamnhandelsnamn

ingen beskrivning

Strängobligatorisk

ExempelRedigera

Associerad kategoriRedigera

OmdirigeringarRedigera

Se ävenRedigera

Ingen beskrivning.

Mallparametrar

ParameterBeskrivningTypStatus
imageimage

ingen beskrivning

Strängvalfri
widthwidth

ingen beskrivning

Strängvalfri
image2image2

ingen beskrivning

Strängvalfri
width2width2

ingen beskrivning

Strängvalfri
IUPAC_nameIUPAC_name

ingen beskrivning

Strängvalfri
CAS_numberCAS_number

ingen beskrivning

Strängvalfri
ATC_prefixATC_prefix

ingen beskrivning

Strängvalfri
PubChemPubChem

ingen beskrivning

Strängvalfri
DrugBankDrugBank

ingen beskrivning

Strängvalfri
TradenameTradename

ingen beskrivning

Strängobligatorisk
synonymssynonyms

ingen beskrivning

Strängvalfri
CAS_supplementalCAS_supplemental

ingen beskrivning

Strängvalfri
ATC_suffixATC_suffix

ingen beskrivning

Strängvalfri
ATC_supplementalATC_supplemental

ingen beskrivning

Strängvalfri
molecular_weightmolecular_weight

ingen beskrivning

Strängvalfri
densitydensity

ingen beskrivning

Strängvalfri
melting_pointmelting_point

ingen beskrivning

Strängvalfri
boiling_pointboiling_point

ingen beskrivning

Strängvalfri
solubilitysolubility

ingen beskrivning

Strängvalfri
specific_rotationspecific_rotation

ingen beskrivning

Strängvalfri
sec_combustionsec_combustion

ingen beskrivning

Strängvalfri
bioavailabilitybioavailability

ingen beskrivning

Strängvalfri
protein_boundprotein_bound

ingen beskrivning

Strängvalfri
metabolismmetabolism

ingen beskrivning

Strängvalfri
elimination_half-lifeelimination_half-life

ingen beskrivning

Strängvalfri
excretionexcretion

ingen beskrivning

Strängvalfri
routes_of_administrationroutes_of_administration

ingen beskrivning

Strängvalfri
pregnancy_categorypregnancy_category

ingen beskrivning

Strängvalfri
pregnancy_AUpregnancy_AU

ingen beskrivning

Strängvalfri
pregnancy_USpregnancy_US

ingen beskrivning

Strängvalfri
dependency_liabilitydependency_liability

ingen beskrivning

Strängvalfri
legal_statuslegal_status

ingen beskrivning

Strängvalfri
legal_AUlegal_AU

ingen beskrivning

Strängvalfri
legal_CAlegal_CA

ingen beskrivning

Strängvalfri
legal_UKlegal_UK

ingen beskrivning

Strängvalfri
legal_USlegal_US

ingen beskrivning

Strängvalfri
licence_EUlicence_EU

ingen beskrivning

Strängvalfri
licence_USlicence_US

ingen beskrivning

Strängvalfri
HandelsnamnHandelsnamn

ingen beskrivning

Strängvalfri
smilessmiles

ingen beskrivning

Okändvalfri