{{Faktamall biografi}} kan användas för att sammanfatta information om en viss person, vanligtvis längst upp i en artikel. Den är ett alternativ till mer specifika mallar såsom de som anges i kategorin personfaktamallar. Använd den endast i fall där annan personfaktamall saknas. Fyll endast i relevanta parametrar.

AnvändningRedigera

Faktamallen kan läggas till genom att klistra in mallen som visas nedan i en artikel och sedan fylla i önskade fält. De parametrar som lämnas tomma eller utelämnas kommer inte att visas.

Tom mall med grundläggande parametrarRedigera

{{Faktamall biografi
| namn     = 
| bild     = 
| alt      = 
| bildtext   = 
| födelsenamn  = 
| födelsedatum = <!-- {{Ålder|1991|06|10}} eller {{Födelseår och ålder|1991}} (om man bara vet året) -->
| födelseort  = 
| nationalitet = 
| andra_namn  = 
| känd_för   = 
| yrke     = 
}}

Mall med dödsdatum och dödsortRedigera

{{Faktamall biografi
| namn     = 
| bild     = 
| alt      = 
| bildtext   = 
| födelsenamn  = 
| födelsedatum = <!-- {{Ålder|1991|06|10}} eller {{Födelseår och ålder|1991}} (om man bara vet året) eller om död [[datum månad]] [[år]] -->
| födelseort  = 
| dödsdatum   = <!-- {{Död datum och ålder|1993|02|24|1941|04|12}} (dödsdatum, sedan födelsedatum) -->
| dödsort    = 
| nationalitet = 
| andra_namn  = 
| känd_för   = 
| yrke     = 
}}

Tom mall med alla parametrarRedigera

{{Faktamall biografi
| honorific_prefix       = 
| namn             = 
| honorific_suffix       = 
| lokalt_namn         = 
| lokalt_namn_lang       = 
| bild             = <!-- filnamn.filändelse -->
| bildstorlek         = 
| alt             = 
| bildtext           = 
| födelsenamn         = 
| födelsedatum         = <!-- {{Ålder|1991|06|10}} eller {{Födelseår och ålder|1991}} (om man bara vet året) -->
| födelseort          = 
| försvunnen_datum       = <!-- {{Försvann datum och ålder|ÅÅÅÅ|MM|DD|ÅÅÅÅ|MM|DD}} (födelsedatum, sedan datum för försvinnande) -->
| försvunnen_plats       = 
| försvunnen_status      = 
| dödsdatum          = <!-- {{Död datum och ålder|1993|02|24|1941|04|12}} (dödsdatum, sedan födelsedatum) -->
| dödsort           = 
| dödsorsak          = 
| bakgrund           = 
| kropp_återfunnen       = 
| begravningsplats       = 
| begravningsplats_koordinater = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| monument           = 
| vistelseort         = 
| nationalitet         = 
| andra_namn          = 
| etnicitet          = <!-- Etnicitet bör stödjas med en not från en tillförlitlig källa som samtidigt visar att uppgiften är relevant -->
| medborgarskap        = 
| utbildning          = 
| alma_mater          = 
| yrke             = 
| år_aktiv           = 
| arbetsgivare         = 
| organisation         = 
| agent            = 
| känd_för           = 
| noterbara_verk        = 
| stil             = 
| influenser          = 
| influerade          = 
| lön             = 
| substansvärde        = 
| längd            = 
| vikt             = 
| television          = 
| titel            = 
| period            = 
| företrädare         = 
| efterträdare         = 
| titel2            = 
| period2           = 
| företrädare2         = 
| efterträdare2        = 
| parti            = 
| rörelse           = 
| motståndare         = 
| styrelse           = 
| religion           = <!-- Religion bör stödjas med en not från en tillförlitlig källa som samtidigt visar att uppgiften är relevant-->
| kyrkosamfund         = <!-- Religiöst samfund bör stödjas med en not från en tillförlitlig källa som samtidigt visar att uppgiften är relevant-->
| åtal             = <!-- Kriminalitetsparametrarna bör stödjas med en not från tillförlitliga källor som samtidigt visar att uppgiften är relevant-->
| straff            = 
| brottslig_status       = 
| hemort            = 
| make             = 
| maka             = 
| partner           = 
| barn             = 
| föräldrar          = 
| släktingar          = 
| anropssignal         = 
| utmärkelser         = 
| namnteckning         = 
| namnteckning_alt       = 
| namnteckning_storlek     = 
| module            = 
| module2           = 
| module3           = 
| module4           = 
| module5           = 
| module6           = 
| webbplats          = <!-- [http://www.exempel.com www.exempel.com] -->
| fotnoter           = 
| box_width          = 
}}

ParametrarRedigera

Använd inte alla dessa parametrar för en och samma person; listan är lång för att täcka ett brett spektrum av människor. Men ta åtminstone med alla relevanta och gärna sådana som kan tänkas bli det. Fyll bara i fält där informationen är relevant för personen och där Wikipedias kriterier uppfylls. Om något inte är uppfyllt, okänt, tveksamt eller inte går att styrka med trovärdig källa bör det utelämnas tills vidare, såvida inget annat framgår. Parametrar som lämnas tomma (utan inskrivna data) eller utelämnas kommer inte att visas. Om ett fält har mer än ett parameternamn som kan användas så listas det bästa namnet först i fetstil.

Parameter Förklaring
honorific_prefix Visas på raden ovanför personens namn
namn Vanligt namn på personen (standard är artikelnamnet om den lämnas tom. Om namn= Nej, nej, No, no, N eller n visas inget namn. Lägg till födelsenamn (nedan) om annan än namn).
honorific_suffix Visas på raden under personens namn
lokalt_namn Personens namn på sitt eget språk
lokalt_namn_lang ISO 639-2-kod t.ex. "fre" eller "fra" för franska. Om mer än en, använd {{lang}} för |lokalt_namn= istället.
bild Filnamn: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc. Lägg ej till Fil:Replace this image male.svg eller andra platshållare.
bildstorlek Anges endast vid särskilda behov. Storlek för att visa bilden: 200px (sätter bredden), x300px (sätter höjden) eller 200x300px (max bredd och max höjd). Denna standard till frameless (standard är 220px, men inloggade användare kan ändra detta genom att klicka på "mina inställningar" och justera miniatyrstorlek) om tom eller utelämnad.
alt Alt-text för bilden, för synskadade läsare.
bildtext Bildtext för bild, om det behövs. Utelämna namn på fotograf, det bör framgå på Wikimedia Commons.
födelsenamn Namn vid första registreringen efter födseln; använd endast om annat än namn.
födelsedatum Födelsedatum: {{Ålder}} (om levande). Se Mall:Ålder för detaljer om användning. Om bara ett födelseår är känt, eller ålder och med ett visst datum, överväg att använda {{födelseår och ålder}}. OBS! Om någon av mallarna försvunnen_datum eller dödsdatum nedan används, måste födelsedatumet skrivas som text (utan mall) – annars blir sammanräkningen av personens ålder konstig.
födelseort Om personen är från Sverige och född 1947 eller senare, ska det vara födelsehemort (där bostaden finns/fanns) som anges. Annars kan den faktiska platsen för födelsen anges, åtminstone om det väcker minst förvåning. Förtydliga vid behov i själva artikeln. Komplettera orten med administrativ region och suverän stat (som de definierades då). Not: Lägg inte till flaggikoner till födelseort.
försvunnen_datum (För försvunna personer) Datum för försvinnande: {{försvann datum och ålder}} (om födelsedatum är känt) eller {{försvann datum}} (om födelsedatum är okänt).
försvunnen_plats (För försvunna personer) Plats för försvinnandet: stad, administrativ region, suverän stat.
försvunnen_status (För försvunna personer) Aktuell status för personen, t.ex. om personen är fortfarande betraktas som saknad (använd {{saknas för}} för att beräkna tiden sedan försvinnandet), eller om personen har dödsförklarats med ett datum för ett sådant avgörande.
dödsdatum Dödsdatum: {{död datum och ålder}} (om födelsedatum är känt) eller {{dödsdatum}} (om födelsedatum är okänt). Se Mall:Dödsdatum för detaljer om användning. Om exakt datum är okänt, överväg att använda {{dödsår och ålder}}.
dödsort Dödsort: ort, administrativ region, suverän stat. Not: Lägg inte till flaggikoner till dödsort.
dödsorsak Dödsorsak.
bakgrund Platsen där personen växte upp, om den skiljer sig från födelseorten.
kropp_återfunnen Plats där kroppen hittades (om annan plats för dödsort).
begravningsplats Plats för begravning, askspridning etc..
begravningsplats_koordinater Koordinaterna för platsen för begravning, askspridning etc. Använd {{Coord}}-mallen.
monument Betydande monument uppförda eller byggnader etc. namngivna i heder av personen. Om många, länka till en lämplig del av artikeln istället.
vistelseort Plats(er) där personen främst bor/bodde, om annan än födelseorten.
nationalitet Nationalitet. Kan användas i stället för medborgarskap (nedan) eller vice versa i de fall där oklarheter uppstår. Bör endast användas med medborgarskap när de på något sätt skiljer sig.
andra_namn Andra noterbara namn på den person, om annan än namn och födelsenamn.
etnicitet Etnicitet. Se till att stödja detta med en not från en tillförlitlig källa som samtidigt visar att uppgiften är relevant.
medborgarskap Medborgarskap. Se användning för nationalitet, ovan.
utbildning Utbildning.
alma_mater Alma mater.
yrke Yrke. Fält märkt Yrke/uppdrag.
år_aktiv Datumintervall i år då personen var aktiv. Använd formatet 1950–2000 eller 1970–idag om fortfarande aktiv.
arbetsgivare Arbetsgivare, om det är relevant.
organisation Icke-anställd i organisation, om det är relevant.
agent Personens agent, om det är relevant.
känd_för En kort beskrivning av varför personen är känd.
noterbara_verk Titel på noterbara verk, (publikationer, kompositioner, skulpturer, filmer, mm) av personen, om det finns.
stil Stilen där personen arbetar med/i, om tillämpligt.
influenser Personer som influerat personen. Tydliga och kända exempel. Kan även användas för att ange grupper, tankeskolor, osv. (men tänk på ingen originalforskning).
influerade Personer som influerats av personen. Tydliga och kända exempel. Kan även användas för att ange grupper, tankeskolor, osv. (men tänk på grandiosa påståenden och ingen originalforskning).
lön Årslön eller ersättning, om det är relevant.
substansvärde Nuvarande beräknat substansvärde, om det är relevant.
längd Endast relevant om det är publicerat, har betydelse i personens yrkesliv (fotomodell, idrottare, längdrekordhållare etc) och är från den aktiva karriären. För personer som är minderåriga eller fortsatt växa bör detta även inkludera datumet.
vikt Endast relevant om det är publicerat, har betydelse i personens yrkesliv (fotomodell, idrottare etc) och är från den aktiva karriären. Om denna används bör detta även inkludera datumet.
television TV-program som presenteras av eller är nära förknippade med personen.
titel Flera användningsområden:

Se även parametern "utmärkelser" , nedan, för tilldelade utmärkelser som egentligen inte är titlar. En enda utmärkelse bör inte använda båda parametrarna.

period År personen höll titel listad över.
företrädare Person som tidigare innehaft titel listad över.
efterträdare Person som därefter innehaft titel listad över.
titel2 En kompletterande titelkategori.
period2 År personen höll titel2 listad över.
företrädare2 Person som tidigare innehaft titel2 listad över.
efterträdare2 Person som därefter innehaft titel2 listad över.
parti Om relevant. Fält märkt Politiskt parti.
rörelse Om relevant, icke partipolitisk.
motståndare Noterbara relevanta motståndare. (t.ex. för stora politiska uppdrag).
styrelse Om person är/var styrelseledamot, om relevant. Fält märkt Styrelseledamot i.
religion Om relevant. För levande personer hänvisas till WP:AONLP. Se till att stödja med en not från en tillförlitlig källa som samtidigt visar att uppgiften är relevant.
samfund Religiöst samfund, om relevant. Se till att stödja med en not från en tillförlitlig källa som samtidigt visar att uppgiften är relevant.
åtal
straff
brottslig_status
Bara för dömda brottslingar och om relevant enligt Wikipedia:Artiklar om nu levande personer. Se till att stödja dessa parametrar med noter från tillförlitliga källor som samtidigt visar att uppgiften är relevant.
hemort Den plats där personen växte upp och mognade, om annat än födelseort och vistelseort.
make/maka Namn på make/maka, följt av äktenskapsår. Använd formatet Namn (1950–idag) för nuvarande make/maka och Namn (1970–1999) för tidigare make/maka. Separata poster med en radbrytning (<br />). För avlidna personer som fortfarande var gifta vid tidpunkten för dödsfallet, stäng datumintervallet med dödsår.
partner För ogifta livspartner (oavsett kön eller sexuell läggning), inte affärspartners. Endast fasta och bekräftade relationer. För minderåriga bör man överväga om det är relevant. Använd formatet Namn (1950–idag) för nuvarande partner och Namn (1970–1999) för tidigare partner(s).
barn Antal barn (t.ex. "Tre" eller "3"). Namn på barn anges endast om relevant enligt Wikipedia:Artiklar om nu levande personer. Separata poster med en radbrytning (<br />).
föräldrar Namn på föräldrar anges endast om relevant enligt Wikipedia:Artiklar om nu levande personer. Separata poster med en radbrytning (<br />).
släktingar
(relationer)
Namn på släktingar anges endast om relevant enligt Wikipedia:Artiklar om nu levande personer. Inkludera relationen i parentes efter namnet (syster, farbror, etc). Separata poster med en radbrytning (<br />).
anropssignal Anropssignal för amatörradio, om relevant.
utmärkelser Betydelsefulla utmärkelser. Om många, länka till lämplig del av artikeln istället. Se även parametern "titel", ovan, för tilldelade titlar. En enda utmärkelse bör inte använda båda parametrarna.
namnteckning En bild av personens namnteckning.
namnteckning_alt Alt-text för namnteckningsbilden. Till exempel, för Fil:Thomas Jefferson Signature.svg, kan alt-texten |namnteckning_alt="Th: Jefferson", skriver ut namnteckningen exakt som den visas i bilden.
namnteckning_storlek Standard är 150px. Vid behov kan en namnteckning ändra storlek manuellt enligt den parametern "bildstorlek".
module
module2
module3
module4
module5
module6
Används för att bädda in andra faktamallar i den här mallen. T.ex. dessa specialbyggda moduler: {{Faktamall biografi/Befattning}}, {{Faktamall biografi/Utmärkelser}}
webbplats Endast om det är officiell webbplats. Inofficiella webbplatser bör placeras under ==Externa länkar== i artikeln. Använd formatet [http(s)://www.exempel.com www.exempel.com], alternativt [http(s)://www.exempelexempel.com Exempelexempel.com].
fotnoter Fotnoter om någon av de parametrarnas data.
box_width Denna parameter ska normalt inte behöva ställas in. Annars anges faktamallens bredd, t.ex.: box_width=220px (standard: 22em). Ett mellanslag mellan antal och måttenhet bryter parametern.

ExempelRedigera

Bill Gates
Bill Gates vid World Economic Forum i Davos, 2007.
FöddWilliam Henry Gates III
28 oktober 1955 (65 år)
Seattle, Washington, USA
VistelseortMedina, Washington
NationalitetAmerikan
Alma materHarvard University (hoppade av 1975)
Yrke/uppdragOrdförande i Microsoft
Ordförande i Corbis
Medordförande i Bill & Melinda Gates Foundation
Direktör i Berkshire Hathaway
VD i Cascade Investment
År som aktiv1975-idag
SubstansvärdeUS$53 miljarder (2010)
MakaMelinda Gates (1994-idag)
Barn3
FöräldrarWilliam H. Gates, Sr.
Mary Maxwell Gates
Namnteckning
Webbplats
Officiell webbplats
{{Faktamall biografi
| namn       = Bill Gates
| bild       = Bill Gates in WEF, 2007.jpg
| bildtext     = Bill Gates vid [[World Economic Forum]] i [[Davos]], 2007.
| födelsenamn    = William Henry Gates III
| födelsedatum   = {{Ålder|1955|10|28}}
| födelseort    = [[Seattle]], [[Washington (delstat)|Washington]], USA
| nationalitet   = Amerikan
| yrke       = Ordförande i [[Microsoft]]<br />Ordförande i [[Corbis]]<br />Medordförande i [[Bill & Melinda Gates Foundation]]<br />[[Creative Director|Direktör]] i [[Berkshire Hathaway]]<br />VD i [[Cascade Investment]]
| år_aktiv     = 1975-idag
| substansvärde   = {{öka}}[[Amerikansk dollar|US$]]53 miljarder (2010)
| maka       = [[Melinda Gates]] (1994-idag)
| barn       = 3
| vistelseort    = [[Medina, Washington|Medina]], Washington
| alma_mater    = [[Harvard University]] (hoppade av 1975)
| webbplats     = [http://www.microsoft.com/presspass/exec/billg/ Officiell webbplats]
| namnteckning   = BillGates Signature.svg
| föräldrar     = William H. Gates, Sr.<br />Mary Maxwell Gates
}}