Mall:Demokratiska Förbundet för Finlands Folk/meta/förkortning