• Ett exempel på vad som bör göras med en artikel.
  • Ett exempel till, med
    1. ett,
    2. två, och
    3. tre delmoment, och
    4. ett fjärde som är slutfört.