Malajiska unionen var en federation av de brittiska protektoraten Förenade och Oförenade malajstaterna och två Straits Settlements, kronkolonierna i Penang och Malacka. Det var en efterföljare till Brittiska Malaya och var tänkt att ena Malackahalvön förutom Singapore under en gemensam regering för att förenkla administrationen. På grund av motstånd från malajiska nationalister upplöstes Malajiska unionen 1948 och ersattes av Malajiska federationen, som återställde de symboliska positionerna för härskarna i de nio Malajstaterna.

Malajiska unionen
1946–1948

Flagga

Huvudstad Kuala Lumpur
Språk malajiska, engelska
Statsskick protektorat
Bildades 1946


Upphörde 1948
 – uppgick i Malajiska federationen
Föregående
Efterföljande
Straits Settlements
Förenade malajstaterna
Johor
Kedah
Perlis
Kelantan
Terengganu
Malajiska federationen
Idag del av Malaysia

Motstånd redigera

De etniska malajerna var redan från början emot den Malajiska unionen. Redan en månad efter grundandet av unionen bildades UMNO, som bas för motståndet.

Malajernas motstånd hade tre huvudorsaker:

  • sättet, på vilket britterna hade fått sultanernas underskrift
    De anklagelses för samarbete under den japanska ockupationen och hotades att bli detroniserade.
  • urholkningen av sultanernas makt
    De traditionella härskarna över de malajiska staterna måste överlämna nästan alla befogenheter till den brittiska kronan, med undantag för kulturella och religiösa frågor. Hela unionen styrdes av en brittisk guvernör.
  • det generösa beviljandet av medborgarskap
    I Malajiska unionen gällde jus soli. Alla medborgare utlovades lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet. Malajerna kritiserade främst att de kineser som hade invandrat nyligen kunde erhålla medborgarskap i Malaya. Kineserna ansågs på grund av sin dominerande ställning i ekonomin som ett hot mot den ekonomiska utvecklingen i Malaya.

Källor redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 25 juni 2012.