Majoritetsbefolkning

den grupp som mer än 50% befolkningen tillhör

Majoritetsbefolkning är den grupp som mer än 50% befolkningen tillhör inom ett geografiskt avgränsat område. Begreppet används främst när det gäller etniska grupper men används ibland även för andra minoriteter/majoriteter såsom indelat efter sexualitet, religion, språk eller funktionsnedsättning.

Ofta används begreppet majoritetsbefolkning för den del av befolkningen som inte tillhör någon av de erkända minoriteterna. Notera att det i många samhällen inte finns någon majoritetsbefolkning utan bara ett stort antal etniska minoriteter som till exempel i USA. Begreppet är problematiskt också av den anledningen att de etniska minoriteterna i sig själva är dåligt definierade och ytterligare av att individer inom de etniska minoriteterna ofta anser att de också tillhör majoritetsbefolkningen[1].

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Vem är same? - Samer.se”. www.samer.se. http://www.samer.se/1147. Läst 24 juni 2015.