Maihaugen

friluftsmuseum i Lillehammer, Norge

Maihaugen är ett museum och friluftsmuseum i Lillehammer i Norge.

Garmo stavkyrka
«Bygda», Maihaugen
Interiör i 1980-talshuset från Boligfeltet, Maihaugen

Maihaugen invigdes den 2 juli 1904 under namnet De Sandvigske Samlinger eftersom det baserades på tandläkaren Anders Sandvigs privata samlingar, vilka innehöll föremål från den gamla bondekulturen, särskilt allmogekonst och verktyg. Med tiden tillkom även byggnader från Gudbrandsdalen. Maihaugen var det första norska museum dit man flyttade inte bara enskida byggnader utan hela gårdar.

Maihaugens friluftsmuseum är indelat i tre delar: Bygda visar hus och gårdar från bygderna i Gudbrandsdalen, huvudsakligen från perioden 1700-1900, med några äldre byggnader så som Garmo stavkyrka från omkring 1200. Byen (Staden) är en samling hus från Lillehammer stad från tidigt 1800-tal fram till 1950. Boligfeltet visar privatbostäder från 1900-talets decennier, vilket tydliggör hur snabbt byggnadsstil och inventarier har förändrat sig under de senaste hundra åren. Det nyaste huset här är från 2001.

Museets fasta utställningar är hantverksutställningen De gamle verksteder, den norska historiska utställningen Langsomt ble landet vårt eget och Folkekunst fra Gudbrandsdalen. Från 2003 införlivades Norges postmuseum i Maihaugen. Postutstälningarna innefattar en posthistorisk utställning i Postgården i Byen, en postvgn i tåget i Byen och inomhusutställningen Norske frimerker.

Norsk handverksutvikling och författarhemmen Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hem i Gausdal, och Bjerkebæk, Sigrid Undsets hem från 1919, samt Norges Olympiska Museum i Håkons Hall är också knutet till Maihaugen. 27 mars 2006 lade Norges drottning Sonja grundstenen til det nya besökarcentret på Bjerkebæk.

Maihaugen var den främsta förebilden för friluftsmuseet Jamtli i Östersund.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

Denna text är baserad på artikeln Maihaugen på Norska Wikipedia