Maestro-kort är ett debetkort utgivet av MasterCard sedan 1991. Kortet är ett så kallat online-kort, vilket innebär att kortet i princip är omöjligt att övertrassera.

Logotypen består av två lika stora cirklar som överlappar varandra. Den vänstra cirkeln är blå och den högra är röd. Där cirklarna möts är varannan rad blå och varannan rad röd. I vit text mitt över cirklarna står texten Maestro. Varumärket ägs av Maestro International Incorporated, Delaware USA. Maestro-kortet kan ses som MasterCards variant på Visa Electron.

KällorRedigera