Madre de Dios är en av 25 regioner i Peru. Regionen gränsar till Brasilien, Bolivia och de peruanska regionerna Puno, Cusco och Ucayali. Huvudort är staden Puerto Maldonado. Namnet på regionen är en vanlig spansk benämning på Jungfru Maria, och betyder bokstavligen Guds moder.

  • Yta: 85 300 km²
  • Befolkning: 104 891 (beräkning 2004)
Regionens läge i Peru

GeografiRedigera

Regionen ligger nästan helt i Amazonas låglänta regnskog. Klimatet är varmt och fuktigt, med en medeltemperatur runt 26 °C (max. 34 °C, min 21 °C). Regnperioden är från december till mars, då kraftiga regn gör att floderna stiger och ofta svämmar över sina bräddar. Den årliga nederbörden kan vara så mycket som tre meter.

Den sydvästra gränsen med Cusco är känd som Isthmus of Fitzcarrald, en rad små berg som separerar floderna Madre de Dios och Urubamba.

De viktigaste floderna ligger i avrinningsområdet för floden Madre de Dios:

På grund av den stora ytan och den låga befolkningstätheten, är floderna det bästa transportmedlet från en stad till en annan. Den mänskliga aktiviteten begränsas till flodbankarna. Ett antal upptäcktsresande har sökt efter den försvunna staden Paititi i djungeln i regionen.

Den enda betydande vägen är mellan Puerto Maldonado och Cusco (avstånd 530 km). Vägen är dock i dålig kondition och flyg mellan Cusco och Puerto Maldonado är den vanligaste och mest tillförlitliga transportmetoden. Från Puerto Maldonado går en väg till gruvindustristaden Laberinto (på 50 km avstånd). Det finns också en väg mellan Cusco och staden Atalaya. Den är omkring 300 km lång, och är oframkomlig under regnperioden.

Ekonomi, naturresurser och miljöRedigera

Madre de Dios är starkt beroende av naturresurserna och råmaterial för sin ekonomi. Det finns praktiskt taget ingen tillverkningsindustri. De främsta jordbruksprodukterna är:

Brytning av guld är den enda övriga stora industrin i regionen, förlagd huvudsakligen till stränderna av floderna Inambari och Madre de Dios. Detta orsakade tidigare ett miljöproblem på grund av användningen av kvicksilver och avsaknad av tillräckliga säkerhetsåtgärder. Några få guldgruvor fortsätter att använda kvicksilver och de som gör det, gör det med aktsamhet, kanske inte av miljömässiga skäl utan på grund av den höga kostnaden för kvicksilver. Utbildning och bättre hantering har gett resultat och mätningar har indikerat att kvicksilvernivån i floderna Inambari och Madre de Dios har sjunkit till nära noll.

Andra allvarliga miljöproblem i regionen inkluderar förlust av skogsmark på grund av ökat jordbruk, illegal trädfällning (speciellt för mahogny) och tjuvjakt på hotade arter (speciellt den stora floduttern), sköldpaddor, kajmaner, och apor och papegojor som husdjur.

Perus nationalfågel, den nästan utrotade Rupicola peruviana, återfinns också i Madre de Dios och hotas av tjuvjakt och störningar i dess häckningsområde.

Administrativ indelningRedigera

Regionen är indelad i tre provinser, som består av tio distrikt. Provinserna, med huvudorten inom parentes, är: