mCPBA är en vedertagen förkortning för meta-klorperbensoesyra. mCPBA är ett starkt oxidationsmedel som funnit stor användning inom organisk syntes. Följande oxidationer utförs med fördel av mCPBA:

MCPBA
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn3-Klorperbensoesyra
Övriga namnMeta-klorperbensoesyra
Kemisk formelmCPBA
Molmassa172,566 g/mol
UtseendeVitt pulver
CAS-nummer937-14-4
SMILESc1cc(Cl)ccc1C(=O)OO
Egenskaper
Smältpunkt94 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
Irriterande Irriterande
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

MCPBA är brandfarlig och potentiellt explosiv. Kommersiellt tillgänglig mCPBA är vatteninnehållande och får inte innehålla mer än 75 % aktiv substans, en vanlig förorening är meta-klorbensoesyra.