Mönster kan avse:

  • Mönster (regelbundenhet) – en igenkännbar regelbundenhet, liksom den mall som används för att återskapa regelbundenheten
  • Mönster (psykologi) – som begrepp att gestalta beteende
  • Mönsterigenkänning – en av flera tekniker för informationsutvinning och betecknar sökandet efter mönster i stora datamängder
  • Mönsterskydd – ett immaterialrättsligt skydd med syfte att ge och erbjuda skydd åt nyskapande designer, former och mönster
  • Mönsterkort – en platta av ett isolerande material med ett mönster av elektriska ledare
  • Jongleringsmönster – ett sätt att hålla olika objekt i luften, se jonglering
Sand och brädor bildar ett symmetriskt mönster.

Se även redigera

  • Mönstring
  • Tessellation – en utfyllnad av ett plan med geometriska figurer utan överlappningar eller mellanrum