Mögelost är ostar där vissa mögelarter, framför allt av släktet Penicillium, används för att ändra ostens smak och konsistens och för att ge den bättre hållbarhet. Mögelostarna delas vanligen upp i vitmögelostar och blågröna mögelostar. Vissa av de senare kallas traditionellt för grönmögelostar och vissa för blåmögelostar, men i grunden är det samma kategori av ost.

En bit Stiltonost, en grönmögelost.

VitmögelostarRedigera

Huvudartikel: Vitmögelost

Brie, Camembert, Brillat Savarin och Chaource är exempel på ostar där Penicillium candida eller P. camemberti tillåts växa på utsidan av osten under några dagar eller veckor.

Blågröna mögelostarRedigera

Huvudartikel: Blågrön mögelost

Gorgonzola, Roquefort och Stilton är exempel på blågröna mögelostar. Det vanligaste möglet på blågröna mögelostar är Penicillium roqueforti. En svensk beteckning för blågrön mögelost är ädelost.[1][2]

ReferenserRedigera