Mögelost är dessertostar där vissa mögelarter, framför allt av släktet Penicillium, används för att skapa ostens smak och konsistens. Mögelostar delas vanligen upp i vitmögelostar och blågröna mögelostar. Vissa av de senare kallas traditionellt för grönmögelostar och vissa för blåmögelostar, men i grunden är det samma kategori av ost. Dessertostar som vitmögelost har kortare hållbarhet än hårdostar.[1]

En bit av grönmögelosten Stilton.

Vitmögelostar redigera

Huvudartikel: Vitmögelost

Brie, Camembert, Brillat Savarin och Chaource är exempel på ostar där Penicillium candida eller P. camemberti tillåts växa på utsidan av osten under några dagar eller veckor.

Blågröna mögelostar redigera

Huvudartikel: Blågrön mögelost

Gorgonzola, Roquefort och Stilton är exempel på blågröna mögelostar. Det vanligaste möglet på blågröna mögelostar är Penicillium roqueforti. En svensk beteckning för blågrön mögelost är ädelost.[2][3]

Referenser redigera