Mårbackapriset är en utmärkelse, som sedan 1972 delas ut vartannat år av Mårbackastiftelsen.

"Pristagaren utses bland svenska eller utländska kulturarbetare, forskare, författare, konstnärer, musiker, representanter för teater, film, förlag, press m. m. Pristagaren skall ha anknytning till Selma Lagerlöfs författarskap eller de trakter, i vilken hon levat och verkat, eller företräda någon av de intresseriktningar, som var hennes." (§ 5 i stadgarna för Mårbackapriset)

PristagareRedigera

KällorRedigera