Öppna huvudmenyn

Mångkultur

samspel mellan många olika kulturer
(Omdirigerad från Mångkulturalism)
Ej att förväxla med etnopluralism.
Mångkulturellt centrum i Fittja, Botkyrka kommun.

Mångkultur, mångkulturalism eller multikulturalism, är ett sociologiskt och kulturteoretiskt uttryck med flera olika betydelser. Som beskrivande begrepp syftar det på ett förhållande där flera etniska grupper med olika kulturer samlas inom samma politiska enhet. Mångkulturalism kan också syfta på ideologiska samhällsanalyser som i olika grad bejakar influenser av olika etniskt och kulturellt ursprung som något gott eller ofrånkomligt. Mångkulturalism behandlar bland annat det offentligas sätt att hantera ett samhälle med många etniska bakgrunder och tolerans inför kulturella skillnader inom samma stat. Som synonymer och närliggande begrepp förekommer "etnisk mångfald" och "kulturell pluralism". Termen användes först 1957 för att beskriva Schweiz, men spreds under 1960-talet, framförallt i Västeuropa och USA. I Sverige användes begreppet för första gången av den etniske aktivisten David Schwarz i Sveriges Radio fredagen den 13 augusti 1965.[1]

Olika betydelserRedigera

Termen mångkultur används ofta för att beskriva samhällen som bär inslag av eller innefattar många olika kulturer, exempelvis på grund av immigration. Skillnaderna kan orsaka oro för att nationen ska förlora sin identitet, men också kulturella utbyten som ger fördelar till de olika grupperingarna. Det kan till exempel handla om nya influenser i konst, litteratur och filosofi, samt sammansmältningar av musikstilar, klädstilar och maträtter.

Mångkultur är också en term som används för att beskriva hur en stat bör agera gentemot olika kulturer inom samma nation. Det finns grovt sett tre olika sätt för en stat att närma sig invandrare och deras kulturer:

  • monokultur - där den policyn är att assimilera invandrarna i det existerande samhällets kultur. Den metoden är vanligast i enhetsstater, och är nära knuten till nationalism.
  • smältdegeln - en variant av mångkultur där alla invandrarkulturerna blandas utan större statlig eller offentlig inblandning. Den här metoden associeras främst med USA, där dock olika delstater inom federationen har olika språkpolicyer.[källa behövs]
  • mångkultur - i jämförelse med de två metoderna ovan bygger mångkultur på att invandrare och andra ska behålla sina kulturella identiteter och att de olika kulturerna ska existera sida vid sida. Den här metoden används bl.a. i Kanada, Australien och Sverige.[2]

Mångkultur används ofta med betydelsen interkulturalitet.

Majoriteter och minoriteterRedigera

 
Hus med element av människor från olika länder, inklusive ryssar och tyskar, i Carambeí i södra Brasilien, en stad med majoriteten av nederländsk härkomst.

I de flesta mångkulturella samhällen är en kultur i majoritet; människor som tillhör den kulturen kallas majoritetsbefolkning. Om en etnisk grupp funnits i området först, är en minoritet och bevarat sin kulturella särart kallas de ursprungsfolk (fullständig definition finns i ILO-konvention nr 169).

DebattRedigera

Enligt en av flera mångkulturkritiska definitioner är mångkulturen ett politiskt begrepp, där mångkulturen utgör kultursynkretismens (kulturblandningens) första stadium, där medvetenheten om kulturens innehåll och betydelse minskas och gränserna mellan olika kulturer suddas ut, vilket resulterar i ett kulturellt tillstånd utan självklarheter och kollektiva föreställningar. Slutresultatet blir, enligt detta tänkesätt, fullständig alienation. Enligt kritikerna innebär också ofta mångkulturell politik att inhemsk kultur skjuts tillbaka och förnekas till uthemsk kulturs fördel. Här har exempelvis Aleksandra Ålunds forskning bidragit till kritisk och konstruktiv förståelse av multikulturalism i relation till medborgarskap och sociala rörelser.

Mångkulturalism har även kritiserats för att förstärka gränser och splittra samhället genom att understryka skillnader mellan "vi och dom". Sara Ahmed, professor vid Goldsmiths University of London, skrev en artikel i det postkolonialistiska internetmagasinet Darkmatter där hon kritiserade den liberala mångkulturalismen som hegemonisk. [3] Genom att göra antirasism och etnisk mångfald till ett egoideal blir rasism "officiellt förbjudet" eftersom idealet säger att vi ska vara för jämställdhet, tolerans och mångfald och att vi inte får hata andra. Men enligt Sara Ahmed blir resultatet av detta tankesätt en fantasi om att "vi" då är förbi rasismen, och att det "dom" som är rasister – all rasism kommer från rasisterna. Hon anser att detta döljer det faktum att det finns andra former av rasism, exempelvis vardagsrasism, som även praktiseras av de som inte är uttalade rasister. Genom uppdelningen i "vi" och "dom" blir rasism paradoxalt nog en minoritetsposition som måste försvaras mot den mångkulturella hegemonin genom att utnyttja yttrandefriheten. Helt plötsligt är det en rättighet att få vara kränkande mot människor av annan etnicitet för att deras "kränkbarhet" är ett hot mot vår yttrandefrihet. På detta sätt menar Sara Ahmed att den liberala mångkulturalismen försvarar rasismen trots att den säger sig förbjuda denna – eftersom liberal mångkulturalism är för mångfald bör rasisterna få ha yttrandefrihet.

Enligt rapporten Botrender 2008 var mindre än var fjärde svensk, 23 procent, benägna att bo i områden som präglas av kulturell, etnisk och social mångfald.[4] Enligt en annan undersökning som publicerades 2007 var en majoritet (55%) motvilliga till att flytta till ett område med många muslimer.[5][uppdatering behövs]

Enligt förespråkarna av mångkulturell politik är bevarandet av kulturer, såväl minoriteters som majoritetsbefolkningens, en av de högst prioriterade frågorna i denna så länge som kulturen inte skapar negativa värderingar och handlingar, som till exempel förtryck och andra brott mot de mänskliga rättigheterna. En huvudtes är samtidigt att kulturer är dynamiska samt att kulturmöten är gynnsamma för utveckling och stärker den egna kulturen bland annat genom ökad medvetenhet och självkännedom. Pluralismen motsätter sig med andra ord en fullständig kulturell assimileringspolitik, om med "assimilering" avses att de kulturella olikheterna generellt ska motarbetas.

Kända högerinriktade eller konservativa kritiker av mångkulturalism inkluderar Mark Steyn, Lawrence Auster och Roger Scruton. Ett sociologiskt begrepp för att förklara transkulturell blandning utan mångkulturalism, kreolisering, introducerades 1987 av Ulf Hannerz, och står i motsats till mångkulturalismens betoning av många gruppidentiteter.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Wickström, Mats (2013-01-01). Peter Kivisto, Östen Wahlbeck. red (på en). Conceptual Change in Postwar Sweden: The Marginalization of Assimilation and the Introduction of Integration. Palgrave Politics of Identity and Citizenship Series. Palgrave Macmillan UK. sid. 110–139. doi:10.1057/9781137318459_5. ISBN 9781349347698. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137318459_5. Läst 2 december 2016 
  2. ^ Wickström, Mats. ”Comparative and transnational perspectives on the introduction of multiculturalism in post-war Sweden”. Scandinavian Journal of History 40 (4): sid. 512–534. doi:10.1080/03468755.2015.1060897. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03468755.2015.1060897. Läst 2 december 2016. 
  3. ^ ”‘Liberal Multiculturalism is the Hegemony – Its an Empirical Fact’ – A response to Slavoj Žižek”. http://www.darkmatter101.org/site/2008/02/19/%E2%80%98liberal-multiculturalism-is-the-hegemony-%E2%80%93-its-an-empirical-fact%E2%80%99-a-response-to-slavoj-zizek/. Läst 12 juli 2017. 
  4. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1928765.svd
  5. ^ Integrationsverket: Integrationsbarometer 2007 Arkiverad 20 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.

KällorRedigera

  • Gerle, Elisabeth (1999) Mångkulturalism – etniska grupper i skilda skolor eller överlappade identiteter inom den allmänna skolan? Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik,8(2) 20 s (s 23-42)
  • Wickström, Mats (2013) "Conceptual Change in Postwar Sweden: The Marginalization of Assimilation and the Introduction of Integration", i P. Kivisto and Ö. Wahlbeck (eds.), Debating Multiculturalism in the Nordic Welfare States (Palgrave Politics of Identity and Citizenship Series), s. 110-139.

Externa länkarRedigera