Märgelgrav nära Tingbacken på Söderslätt i Skåne

Märgelgrav är en stor grop som grävts för att ta upp märgel för användning som jordförbättringsmedel. Märgel är en form av kalksten som bildats av kalkslam och innehåller höga halter av lera. Ofta är märgelgravarna runda eller kvadratiska med en sida på fem till åtta meter. Märgelgravarna grävdes under 1800-talet och återfinns i bland annat Halland, Skåne och Blekinge. De ligger ofta mitt ute på åkrarna. Många är vattenfyllda och kantade av buskar och högt gräs, andra är mer igenväxta och liknar mest små träddungar. De utgör livsviktiga miljöer för speciella växt- och djurarter, inte minst grodor. Det moderna jordbruket har lett till en drastisk minskning av antalet märgelgravar.