Mälardalsrådet är en intresseorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen.

Rådets syfte och målRedigera

Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd organisation, som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion som är attraktiv att leva och verka i. Dess roll är att vara en storregional mötesplats för medlemmarna, kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen. men också i allt högre grad för samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

Mälardalsrådet verkar inom tre områden:

Mälardalsrådet har också fyra utskott, som fungerar som storregionala mötesplatser inom respektive verksamhetsområde.

Medlemmar i MälardalsrådetRedigera

Stockholms läns landstingRedigera

Landstinget i Uppsala länRedigera

Landstinget VästmanlandRedigera

Landstinget SörmlandRedigera

Örebro läns landstingRedigera

Externa länkarRedigera