Mälardalens Studentkår, MDS, är den officiella studentkåren vid Mälardalens högskola. Studentkåren bedriver verksamhet på två orter, Eskilstuna och Västerås, och omfattar högskolans samtliga verksamhetsområden. MDS är även medlemmar i studentkårssammanslutningarna SiM (Studentkårerna i Mälardalen) och E4:an (Jönköpings, Mälardalens och Södertörns Studentkår).

Utbildningsbevakning och studentinflytandeRedigera

Mälardalens Studentkårs viktigaste uppgifter är utbildningsbevakning och studentinflytande vid Mälardalens högskola. Studentkåren är utsedd av högskolan att representera studenterna i högskolans samtliga verksamhetsområden vilket betyder att Studentkåren finns representerad i allt från lednings- och rektorsråd till program- och kursråd. Studentkåren är en intresseorganisation för studenter. Syftet med Studentkårens arbete är att studenter ska ha det så bra som möjligt, både i högskolan, på fritiden och i samhället. Studentkåren arbetar hårt för att motverka all diskriminering och negativ särbehandling.

Studiesociala aktiviteterRedigera

Mälardalens Studentkårs arbete med studiesociala frågor har som mål att bidra till ett förbättrat och aktivt socialt liv under studietiden. De studiesociala frågorna handlar bland annat om studenters hälsa, arbetsmiljö, studiefinansiering, jämställdhet, jämlikhet och bostäder. Utöver detta bedrivs även café- pub- och nattklubbsverksamhet på Kåren i Västerås. I Eskilstuna bedrivs det en pubturné som kallas The Kår on Tour.

Organisatorisk uppbyggnadRedigera

Mälardalens Studentkår är demokratiskt uppbyggd. Varje vår är det val och då får Studentkårens medlemmar rösta fram vilka som ska sitta i kårfullmäktige, Studentkårens högst beslutande organ. Kårfullmäktige väljer sedan en styrelse och styrelsen väljer i sin tur andra som ska ha viktiga poster under det kommande året.

Under verksamhetsåret 2012/2013 finns det sju aktiva arvoderade poster på Studentkåren - dessa är ordförande, vice ordförande/inflytandeansvarig, andra vice ordförande/näringslivsansvarig, restaurangansvarig, aktivitetsansvarig, internationellt ansvarig och dagpubsansvarig.

RookieperiodenRedigera

Rookieperioden är Mälardalens Studentkårs motsvarighet till nollning. Anledningen till namnbytet är att kränkande aktiviteter och alkoholtvång är strikt förbjudet och tätt knytet till begreppet nollning. Istället fokuserar Studentkårens rookieperiod på att de nya studenterna ska kunna lära känna varandra och utveckla en gemenskap genom att ha roligt tillsammans. Rookieperioden inkluderar till exempel Studentolympiaden och sittningar, spex och lekar.

KåranenRedigera

Studentkåren ger ut tidningen Kåranen, som startades 1979 av Thomas Pettersson, Peter Brusquini, Anders Fahlman, Hasse Aro och Bernt Meissner.

MedlemsanslutningRedigera

Studentkårens medlemsantal har varierat då medlemskapet köpts per termin. Höstterminen 2010 hade Studentkåren runt 35 % av drygt 8 000 helårsstudenter vid Mälardalens Högskola som medlemmar. Nytt för höstterminen 2012 är att man kan bli helårsmedlem till rabatterat pris. En termins medlemskap kostar 200 kr och ett helårsmedlemskap kostar 300 kr.

StudentföreningarRedigera

ELSA (Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker) och MSS (Mälardalens Student Sport) är de två studentidrottsföreningarna som är lokaliserade på de två campusorterna. Dessa organisationer är fristående från Studentkåren men anordnar tillsammans med Studentkåren aktiviteter som Valborgsloppet och Å-varvet.

Externa länkarRedigera