Lydekinus är den latinska formen av en lågtyskt mansnamn Lydeke.

Vid 1300-talets början förekommer några personer med detta namn i Sverige:

  • Lydekinus – skrivare till en av bilagorna till Äldre Västgötalagen i handskrift KB B 59, som kallas ”Lydekini excerpter”. Aktstycket kan ha skrivits cirka 1310
  • Lydekinus – nämnd som borgare i Skara 1315
  • Lydikinus – kyrkoherde i S:t Olofskyrkan i Lödöse, bevittnade den 23 oktober 1330 ett avgörande av en kyrklig ekonomisk tvist (DS 2809, SDHK 3751). Detta kan vara samma person som skrev ”Lydekini excerpter”
  • Lydeke van Bergen, herre till Wenngarn

KällorRedigera

  • Wiktorsson Per-Axel, red (2011). Äldre Västgötalagen och dess bilagor i Cod. Holm. B 59. D. 1. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1401-7725 ; 60. Skara: Föreningen för Västgötalitteratur. sid. 20-21. Libris länk. ISBN 978-91-978079-2-0 
  • Beckman, Natanael (1912). Ur vår äldsta bok: [Äldre västgötalagen]. Stockholm: Norstedt. sid. 4. Libris länk