Lunds studentkår

svensk studentkår i Lund och Malmö
(Omdirigerad från Lunds Studentkår)

Lunds Studentkår (LS; äldre benämning Studentcorpsen i Lund) var fram till 1996 den största studentkåren vid Lunds universitet och omfattade fram till 1977 universitetets samtliga studenter. Den ersattes 1996 av Lunds universitets studentkårer.

Lunds studentkår (LS)
   
LärosäteLunds universitet
OrtLund, Sverige
Antal medlemmarupplöst 1998
Bildad1867
KårtidningLundagård

Lunds Studentkår konstituerades officiellt den 16 maj 1867, men hade då redan sedan 1851 bedrivit verksamhet i form av "allmänna kårmöten", vilka formellt sorterade under Akademiska Föreningens sociala utskott. Under 1800-talet var kårens uppgifter primärt ceremoniella och i stor utsträckning förknippade med de olika nationella och nordiska studentmötena. Efter första världskriget kom kåren dock att få en mer praktiskt social inriktning, bland annat genom inrättandet av en matservering ("Konviktorium") och en kreditkassa, studenthälsovård med mera. Med början under 1960-talet partipolitiserades kåren, samtidigt som ett kraftigt stigande studentantal gjorde att de allmänna kårmötena slutgiltigt ersattes av en indirekt demokrati.

År 1984 bröts sig ingenjörsstudenterna inom Lunds studentkår ut och bildade Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH). Drygt tio år efter detta beslöts att ersätta den gamla kåren med en ny struktur av fakultetskårer och höstterminen 1996 lades den gamla kåren i praktiken ned varefter formell likvidation följde 1998. Som ett sammanhållande organ för de nya kårerna bildades även paraplyorganisationen Lunds universitets studentkårer, vars presidium övertagit åtskilliga av den gamla kårens ceremoniella uppgifter såsom mösspåtagningstaletSiste April och rektorsuppvaktningen på första maj, liksom förvaltandet av en del gemensamma stiftelser och organ.

Ordföranden för Lunds Studentkår var med automatik även vice ordförande för Akademiska Föreningen vari kåren också hade sina lokaler.

Kårordförande redigera

 
Adjunkt Nils Dunér, den förste ordföranden för Lunds Studentkår 1867.

Källor redigera

  • Gunnar Hillerdal & Eric Starfelt: Akademiska Föreningen i Lund 1830-1953 (Lund 1953) (innehåller bland annat ordförandelängd till och med 1953)
  • Fredrik Tersmeden: "Studentliv" i Magnusson Staaf, Tersmeden & Francke (red): Lunds universitet under 350 år – Historia och historier (Lund 2016)

Se även redigera