H. Lundbeck A/S är ett internationellt danskt läkemedelsföretag, som har inriktat sig på att ta fram produkter för centrala nervsystemet, bland annat känt för selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom escitalopram (Cipralex). Lundbeck har cirka 5 000 medarbetare och hade 2005 en omsättning på 9,2 miljarder danska kronor.

Med början vid mitten av 1950-talet tog Lundbeck fram ett antal neuroleptika, d.v.s. antipsykotiska mediciner, av en typ som kallas tiozanter. Det första var Truxal (klorprotixen). Sedan kom Fluanxol (flupentixol), och Sordinol (klopentixol). Det senare har sedan ersatts av Cisordinol (zuklopentizol). På senare år har man forskat fram ett nyare neuroleptikum Serdolect (sertindol).

Omkring 1960 var Lundbeck ett av de tre läkemedelsföretag som forskade fram den antidepressiva medicinen amitriptylin, som Lundbeck saluför under varunamnet Saroten. (Medicinen är mer känd under MSD:s varunamn Tryptizol.) Senare tog man fram den närbesläktade medicinen nortriptylin, som man saluförde under namnet Noritren. I och med uppköp av andra läkemedelsföretag saluför man numera medicinen under namnet Sensaval, som redan tidigare var det mest kända varunamnet. Senare har man forskat fram två SSRI-preparat - Cipramil (citalopram) och Cipralex (escitalopram).

ProdukterRedigera

Externa länkarRedigera