Lundakarnevalen 1924 hölls som brukligt i maj. Karnevalstemat var den här gången Urkarneval, främst med tanke på Lunds domkyrkas nyligen renoverade astronomiska ur. Som emblem hade karnevalen en zodiak med en student i mitten.

På karnevalsprogrammens baksida stod det "Tryckt i en upplaga av 10,000 numrerade ex. av vilka detta är N:r 1". Programmen kostade 50 öre, för övrigt. Huvudförfattare till programmet var John Tandberg.

Karnevalsfilmen bar namnet Fritiofs saga efter ett av Esaias Tegnérs diktverk. Den parodierade samtida svenska filmer, främst Gösta Berlings saga.