Luktnerven, kranialnerv I (lat. nervus olfactorius) är en av kranialnerverna och består av ett 20-tal små nervtrådar. Luktnerven kommer från luktcellerna i näsans övre del och förmedlar luktintrycken till hjärnan. Dessa nerver är sensoriska.

Luktnervens läge (gult)