Lugbara är en durraodlande och boskapsskötande folkgrupp i Västra Nilregionen i Uganda och i angränsande områden i Kongo-Kinshasa. Folkgruppen består av drygt en halv miljon individer.

Lugbara

De talar ett centralsudanesiskt språk som är släkt med det kulturellt närstående madifolkets språk.