Luftvägsinfektion

infektion som drabbar luftvägarna

Luftvägsinfektion är en infektion som drabbar luftvägarna. Man delar upp dessa i övre luftvägsinfektion (ÖLI) som drabbar svalg, hals, näsa, mun och öron, och nedre luftvägsinfektion (NLI) som drabbar luftrör (bronker) och lungor. Luftvägsinfektioner kan vara orsakade av bakterier men är oftast virusorsakade.

Luftvägsinfektion
Conducting passages
Klassifikation och externa resurser
ICD-10J00- J99

Exempel på övre luftvägsinfektionRedigera

Exempel på nedre luftvägsinfektionerRedigera

KällorRedigera