Luftfartsinspektionen

del av svensk myndighet

Luftfartsinspektionen (LFI) var tillsynsmyndigheten för svensk civil luftfart fram till den 31 december 2004. Den sammanlades med Flygplatsnämnden till att bli Luftfartsstyrelsen den 1 januari 2005.

Luftfartsinspektionen var en i huvudsak självständig del av Luftfartsverket, medan Luftfartsstyrelsen var en fristående myndighet. Huvuddelen av Luftfartsinspektionens personal fördes vid organisationsändringen över till Luftfartsstyrelsen, liksom lokalerna.

Huvudkontoret för Luftfartsinspektionen var från 1976 lokaliserat i Norrköping och innan dess på Bromma flygplats.

Luftfartsinspektionens chefer
Från - Till Namn
1945 - 1957 Tord Ångström
1957 - 1972 Erland Ljungh
1972 - 1989 Lars-Erik Nordström
1989 - 1994 Lars D. Sellberg
1994 - 2004 Arne Axelsson