Hans Ludvig Schielderup Parelius Koch, född 1837, död 1917, var en dansk präst och kyrkohistorisk författare.

Ludvig Koch.

Koch blev teologie hedersdoktor vid Köpenhamns universitet 1917. Bland Kochs arbeten märks Den danske Kirkes Historie 1801-1817 och Den danske Kirkes Historie 1817-1854, Fra Grundtvigianismens og den indre Missions Tid (1898) samt Oplysningstiden i den danske Kirke (1914).

KällorRedigera