Lova Herren Gud, min själ

(Omdirigerad från Lova Herren Gud min själ)

Lova Herren Gud, min själ är en psalm med ursprungligen, och än idag, sju verser av Jakob Arrhenius från 1694. Texten bygger på Psaltaren 146. Melodin herrnhutisk från omkring 1740 (enligt 1939 års koralbok från 1745). Enligt 1697 års koralbok användes melodin även för psalmen Ack, min själ, hav gladligt mod (nr 287).

Texten inleds 1695 med orden:

Lofwa HErran Gudh min siäl
Som tigh hafwer skapat wäl

Publicerad somRedigera

Texten till Lova Herren Gud, min själ finns på Wikisource.