Louis Althusser, född 16 oktober 1918 i Birmandreis i dåvarande franska Algeriet, död 22 oktober 1990 i Paris, var en fransk marxistisk filosof.

Teckning föreställande Louis Althusser.

BiografiRedigera

Louis Althusser föddes i Algeriet, studerade vid École Normale Supérieure i Paris där han senare också blev professor i filosofi. Han är en av få filosofer som förklarar och redogör för Lenins kritik mot empiriokriticismen, av Althusser kallad machismen, i avhandlingen Lenin och filosofin. Hans antihumanism presenterar han i ett verk om Marx, där han tar avstånd från begrepp som "mänskligt värde", vilket han tillskriver en borgerlig tankevärld. Hans verk om ideologier har även varit mycket uppmärksammade, där han fortsätter i Antonio Gramscis tradition och idéer om hegemoni.

Vad beträffar Marx bestred han tolkningar av denne som byggde på en ekonomisk, historisk, eller ideell syn, och försökte kombinera Marx med strukturalism. I första hand skulle man tolka Marx som en som bröt med den rådande epistemologin.

Kritiken mot Althusser inte minst inom kretsen av intellektuella kring den Nya vänstern var att Althussers perspektiv ledde till en dyster, "superdeterministisk", ödesbestämdhet, där det mänskliga handlandet inte spelade någon roll.

Althusser fick ett stort genomslag inom marxistisk teori och poststrukturalism. Bland hans studenter finns Alain Badiou, Régis Debray och Jacques Rancière.

I november 1980 ströp Althusser under oklara förhållanden sin hustru Hélène till döds. På grund av sitt psykiska tillstånd åtalades han dock inte för brottet, utan intogs istället på psykiatrisk klinik. Althusser kommenterar händelsen i boken L'Avenir dure longtemps.

Symtomal läsningRedigera

I skriften Att läsa Kapitalet lägger Althusser fram sin tes om Marx brott med den klassiska politiska ekonomin. Han hävdar att den politiska ekonomin var en läsning av verkligheten som var strukturerad på så vis att den har ett synlighetsfält (även känt som problematik). Detta fält består av synliga och osynliga delar, just på grund av den struktur och de förutsättningar som finns hos den politiska ekonomin kommer det vara så att vissa saker är synliga och andra osynliga för denna problematik, men det som är osynligt är även synligt för den (det är saker som problematiken förutsätter men inte explicit uttrycker). När man upptäcker denna problematik, det fält som bestämmer vad som är synligt och vad som är osynligt, kommer man kunna skifta objekt hos vetenskapen. Det är detta Althusser menar att Karl Marx gjorde i och med sin kritik av den politiska ekonomin; istället för att ta det osynliga svar som Smith och Ricardo producerat att "arbete skapar värde" så ställde sig Marx frågan "vilket arbete skapar värde?". Således skiftade Marx fokus. Ett annat sätt att uttrycka det är att Althusser visar på hur Marx dekonstruerade den rådande ekonomiska teorin och på vis synliggjorde dess grundvalar.

Bibliografi (svenska översättningar)Redigera

  • För Marx (Pour Marx) (översättning Jan Stolpe, Cavefors, 1968)
  • Lenin och filosofin (Lénine et la philosophie) (översättning Anders Ekman, Cavefors, 1969)
  • Att läsa Kapitalet (tillsammans med Étienne Balibar, översättning Jan Stolpe, Cavefors, 1970)
  • Filosofi från proletär klasståndpunkt (översättning Ewa Rappe och Gunnar Sandin, Cavefors, 1976)
  • Det måste bli en förändring i partiet (Ce qui ne peut plus durer dans la parti communiste) (anonym översättning, Zenit, 1978)

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera