Lorentzfaktorn, , uppkallad efter den nederländske matematikern och fysikern Hendrik Lorentz, är en vanligt förekommande faktor inom relativitetsteorin och är en funktion av hastigheten , enligt

där är ljusets hastighet.

Om vi låter

så erhåller vi det enklare uttrycket

.

Vi har då sambanden och .

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera