Lokalanestetika (LA) är ett läkemedel som orsakar en reversibel lokalbedövning. Målet är att erhålla en lokal analgetisk effekt, det vill säga att reducera smärtupplevelsen.[1] Kliniskt använda lokalanestetika är endera aminoamider eller aminoestrar.

Strukturformeln hos aminoestrar och aminoamider med bensenring.

ReferenserRedigera