Lod är ett äldre viktmått som användes i många länder i Europa sedan medeltiden fram till början av 1900-talet. Oftast definierades det som antingen 1/30 eller 1/32 av ett pund (eller den typ av pund som användes på platsen, exempelvis skålpund). I gram motsvarade lod en vikt mellan 10 och 50 gram, beroende på det lokala pundets vikt.

I viktualievikt motsvarade ett lod i Sverige 13,283 613 gram och delades i 4 kvintin à 69 1/8 ass.[1]

I Nederländerna motsvarar vikten lood 10 gram.[2]

Inom svenskt guld- och silversmide motsvarade ett lod 13,1625 gram, där användes lod även som ett mått på silverhalt där varje lods lödighetsgrad motsvarade en sextondel silver, se lödighet.[3][1][förtydliga]

Källor redigera

  1. ^ [a b] Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 17. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 527 
  2. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 17. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 612 
  3. ^ ”Vikt-, mått- och myntenheter - Svensk Lokalhistorisk Databas”. https://www.lokalhistoria.nu/vart-att-veta/vikt-matt-och-myntenheter. Läst 6 september 2022. ”1 lödig mark = 16 lod (210,6 gram)”