Ljusbord är det kontrollbord som ljussättaren eller ljusteknikern använder sig av för att styra och programmera sin ljusrigg. Ljusbord kan även vara ett bord med transparent skiva som belyses underifrån och som exempelvis används vid tryckeri för att sätta samman sidlayout.

KontrollbordRedigera

Ett ljusbord kan vara antingen analogt eller digitalt. Nya större ljusbord är nästan alltid digitala. Med digitalt innbär det att ljusbordet skickar en digital signal till till exempel en dimmer och säger åt den vilka kanaler den ska tända och på vilken styrka lampa ska lysa. Man kan även styra Moving heads eller andra intelligenta armaturer. Bordet kan ha flera DMX-universum, varje universum innehåller 512 kanaler och varje kanal skickar en signal mellan 0 och 255. Dessa kanaler kan göra allt ifrån att dimra en lampa till att t.ex. snurra (panorera) en moving head.

Digitala ljusbordRedigera

Ett digitalt ljusbord använder i 99 fall av 100 DMX512 för att skicka data. Det finns även ljusbord som kan skicka DMX via en ethernet-kabel. Digitala ljusbord har ofta en inbyggd dator eller kräver en extern dator. På de datorbaserade ljusborden så programmerar(patchar) du in den armatur som du har i ljusbordet och ljusbordet vet då automatiskt vad armaturen kan göra. Ljusbordet kan då ha vissa förprogrammerade program för just din armatur. Om du exempelvis har en moving head så är sannolikheten stor att ljusbordet har förprogrammerade rörelser. På lite äldre eller billigare digitala ljusbord så har man oftast ett visst antal reglar. Dessa reglar fungerar exakt på samma sätt som de datorbaserade ljusbordet bara att du måste hitta rätt lägen själv med reglarna. På nästan alla digitala ljusbord så har du möjlighet att programmera olika program för din ljusshow. Då lär du bordet hur du vill att det ska se ut och bordet ändrar sedan värdet mellan 0 och 255 automatiskt.

Några exempel på populära digitala ljusbord är GrandMA, Jands och Avolite

Analoga ljusbordRedigera

Analoga ljusbord är idag ganska ovanliga. De gick ur tiden för ca. 10 år sedan. Ett analogt ljusbord använder oftast inte DMX512 utan de använder MIDI. Det analoga ljusbordet skickar inte en siffra mellan 0 och 255 utan den skickar en liten spänning. Detta använde man för att styra dimmerpack förr när det inte fanns digitala armaturer. Man skickade en spänning till en dimmer som sedan dimmrade upp den lampa som man ville. De analoga ljusborden hade ingen programmeringsfunktion utan det var ett visst antal reglar beroende på hur många lampor man hade.