Ljungby kyrka, Halland

kyrka/kapell i Halland

Ljungby kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2010 tillhör Vinberg-Ljungby församling (tidigare Ljungby församling) i Göteborgs stift. Den ligger i kyrkbyn Ljungby i Falkenbergs kommun.

Ljungby kyrka
Kyrka
Ljungby kyrka
Ljungby kyrka
Land Sverige Sverige
Län Halland
Ort Ljungby
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Göteborgs stift
Församling Vinberg-Ljungby församling
Koordinater 56°59′27.58″N 12°35′8.47″Ö / 56.9909944°N 12.5856861°Ö / 56.9909944; 12.5856861
Material Natursten
Invigd 1875
Bebyggelse‐
registret
21300000004819
Webbplats: Vinberg-Ljungby församling

Kyrkobyggnaden Redigera

Ljungby gamla kyrka Redigera

Ljungby gamla kyrka kan ha varit från åren 1100–1200. Kyrkan hade ett smalare kor och absid. Det fanns ett vapenhus på sydsidan och även ingång på nordsidan. Redan i slutet av 1600-talet fanns ett torn i anslutning till gaveln i väster. Familjen från Hällerups gods hade där en gravkammare. Tornet var byggt på ett murverk lika brett som långhuset. Flera renoveringar gjordes under 1700-talet liksom år 1813. Kyrkorummet förlängdes ut i tornets bottenvåning 1850 efter att den "Muhlska gravkammaren" tömts redan 1813. År 1854 byggdes den första orgeln, utfördes av J N Söderling från Göteborg. En brand ödelade kyrkan den 6 juli 1869.[1]

Ljungby nya kyrka Redigera

På den gamla kyrkans plats byggdes en ny i nyklassicistisk stil som den invigdes den 12 september 1875 av biskop Gustaf Daniel Björck. Först 1885 målades kyrkan invändigt och 1887 putsades byggnaden utvändigt och vitmålades. År 1928 utfördes en invändig ommålning och en enkel trävägg sattes upp mellan sakristian och koret. Det förgyllda korset flyttades till sin nuvarande plats i sakristian. Istället anskaffades den nuvarande altarprydnaden: ett krucifix med två knäböjande änglar.

Långhusets interiör förändrades helt 1953 vid en genomgripande restaurering. Trätaket med sin tredelade bjälkkonstruktion ersattes av ett murat och putsat tunnvalv av cloisonkonstruktion. Valvet mellan långhuset och sakristian bakom altaret sattes igen med en vägg, varvid sakristian blev ett slutet rum. Yngve Lundström utförde dekorationsmålningar i taket och marmorering av bänkgavlarna.[2]

Yttre renoveringar genomfördes 1959 och 1969.

Inventarier Redigera

 
Dopfunten.
 • Dopfunt av gotländsk kalksten från 1200-talet. Cuppa och skaft är bevarade och tillsammans 104 cm höga. Foten skadades vid branden 1869 och ersattes 1955 av en nytillverkad. Cuppan är cylindrisk med skrånande undersida. Skaftet är också cylindriskt. Funten är helt odekorerad har centralt urtappningshål.[3]
 • Dopfat från 1600-talet.
 • Altaruppsats i nyklassicistisk stil från 1873 med två släta kolonner som bär upp, ett triangelformat överstycke (tympanon). Mellan kolonnerna placerades först ett förgyllt kors. Det ersattes 1928 av ett krucifix med två knäböjande änglar utfört av Axel Andersson från Morup.
 • Predikstol ursprungligen i nyklassicistisk stil från 1873, vilken renoverades 1953 av Gösta Frisk.
 • Till den nya kyrkan skänktes en i marmor uthuggen dopfunt i nygotisk stil från 1896.
 • Från den gamla kyrkan räddades kyrkkistan som är daterad 1623.
 • Efter den gamla kyrkans brand tillvaratogs delar som tillhört altarprydnaden, predikstolen och epitafier. Skulptören Axel Andersson i Morup fick 1933 i uppdrag att tillsammans med konservator Carl Otto Svensson försöka sammanföra bevarade detaljer från gamla kyrkan med nya sådana till två epitafieliknande tavlor. Dessa hänger nu på långhusväggen.
 • En målning av Hans Fagerström hänger i ett rum under läktaren.
 • En orgel anskaffades 1881, byggd av Salomon Molander i Göteborg. Den ersattes 1976 av ny orgel från Tostareds Kyrkorgelfabrik.

Referenser Redigera

 1. ^ Jansson, Bror (1995). Medeltida studier om kyrkor i Halland. Del 2. Kristianstad: Monitor-förl. Libris 8221494. ISBN 91-88034-30-5 
 2. ^ Mellgren, Maria (2009). Kyrkor i Göteborgs stift : rapport över kyrkobyggnadsinventering och karakterisering 2001-2007. Göteborgs stifts skriftserie, 1402-5329 ; 2009:1. Göteborg: Göteborgs stift. sid. 71. Libris 11485399. ISBN 9197431680 
 3. ^ Hallbäck, Sven Axel (1969). Medeltida dopfuntar i Halland. Hallands museums skriftserie ; 1. Halmstad: Hallands museum. sid. 25f, 55. Libris 1303348 

Vidare läsning Redigera

 • Jansson, Bror (1956). Ljungby kyrka. [Vinberg]: [Ljungby kyrkoråd]. Libris 8578667 

Externa länkar Redigera