Livkompani är och var i Sverige ett regementes (egentligen första bataljonens) första kompani, vilket hade till uppgift att skydda regementschefen/sekundchefen.[1]

Fram till och med försvarsbeslutet 2000 har livkompanier endast förekommit på brigadproducerande regementen, då främst vid infanteri- och pansarregementen i Sverige. Inom kavalleriet har det funnits/finns ett motsvarande kompani, men med benämningen Livskvadron. Under 1900-talet var livkompanierna en form av befälsutbildningskompani, för utbildning av kompanibefäls- och plutonbefälselever.

Idag (2016) återfinns det ett Livkompani/Livskvadron på:

Efter omorganisation 2012, har det tillkommit Livkompanier inom Hemvärnet, bland annat på:

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Förvaltningshistorisk ordbok - livkompani”. http://fho.sls.fi/uppslagsord/15856/henkikomppania/. Läst 11 oktober 2016.