Litiumklorid

ett salt av litium och saltsyra

Litiumklorid är ett salt med den kemiska formeln LiCl. Litiumklorid är en utpräglad jonförening och Li+-jonens ringa storlek gör den mycket löslig i polära lösningsmedel (> 800 g/L vid 20 °C). I likhet med många andra salter är litiumklorid hygroskopiskt. Litiumklorid är giftigt och påverkar det centrala nervsystemet.

Litiumklorid
Litiumklorid
Systematiskt namnLitiumklorid
Kemisk formelLiCl
Molmassa42,394 g/mol
UtseendeVita kristaller
CAS-nummer7447-41-8
SMILES[Li+].[Cl-]
Egenskaper
Densitet2,068 g/cm³
Löslighet (vatten)832 g/l (20 °C)
Smältpunkt605 °C
Kokpunkt1382 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
Hälsovådlig Hälsovådlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
2
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Ett användningsområde är kalibrering av hygrometrar

Se ävenRedigera