Lista över vattendrag i Sverige

Wikimedia-listartikel

Artikeln innehåller listor över vattendrag (älvar, strömmar, åar, bäckar, etc.) i Sverige, ordnade efter mäktighet, geografi och alfabetisk ordning.

Sveriges tolv mäktigaste flodsystemRedigera

Tre vanliga storleksmått på flodsystem är:

  • Vattenföring: Tabellen nedan visar Sveriges tolv största vattendrag ordnade efter medelvattenföring vid havsmynningen. Om man istället räknar maximala vattenföringen vid vårfloden så tas de översta sex platserna av norrlandsälvar, med Torneälven i spetsen.[1]
  • Avrinningsområde: Arean avser det totala område som avvattnas av flodsystemet. Med detta mått kommer Motala ström (15 480 km2) och Ljungan (12 850 km2) in på 12-i-topp-listan nedan istället för Skellefteälven och Piteälven.[2]
  • Längd: Detta räknas normalt från källflöde till mynningen i havet, men det längsta sådana avståndet inbegriper ofta floddelar med annat namn och passage genom sjöar (t.ex. inräknas Trysilelva, Klarälven och Vänern in i längden på Göta älv-systemet). Med detta mått kommer Ljungan (399 km) in på 12-i-topp-listan nedan istället för Norrström+Mälaren+Kolbäcksån.[1]
Nr Flodsystemets
namn vid
mynningen
Vatten-
föring
(m3/s)
Avrinnings-
område
(km2)
Längd
(km)
1 Göta/Nordre älv 565 [1] 50 120 [2] 731 [1]
2 Luleälven 506 [1] 25 240 [2] 457 [1]
3 Ångermanälven 500 [1] 31 860 [2] 447 [1]
4 Indalsälven 455 [1] 26 730 [2] 426 [1]
5 Umeälven 443 [1] 26 820 [2] 449 [1]
6 Torneälven 388 [1] 40 160 [2] 513 [1]
7 Dalälven 348 [1] 28 950 [2] 541 [1]
8 Kalixälven 295 [1] 18 130 [2] 460 [1]
9 Ljusnan 230 [1] 19 830 [2] 437 [1]
10 Piteälven 167 11 285 410
11 Skellefteälven 162 11 731 410 [1]
12 Norrström 160 22 650 [2]

Avrinningsområdena och längderna ovan inbegriper delar i Finland och Norge.

Inre vattendragRedigera

Inre delar av flodsystem kan ibland konkurrera i storlek med de totala systemen. I Sverige kan Vindelälven (biflod till Umeälven), Lilla Luleälven (biflod till Luleälven) och Klarälven (ingår i Göta älvs avrinningsområde) tävla bland de tolv mäktigaste systemen:

Nr Namn Vatten-
föring
(m3/s)
Avrinnings-
område
(km2)
Längd
(km)
1 Vindelälven 190 12 650 453
2 Lilla Luleälven 181 9 800 238
3 Klarälven 165 11 848 460

Avrinningsområdena och längderna ovan inbegriper delar i Norge (t.ex. Trysilelva).

Geografisk sorteringRedigera

Följande listor över Sveriges vattendrag går medurs från norr till söder, inklusive biflöden. Notera att rubrikerna till dellistorna nedan utgör länkar till artiklar med mer detaljerade listor.

Alfabetisk förteckningRedigera

KällorRedigera

  1. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u] SMHI Faktablad nr 44, 2010, Sveriges vattendrag
  2. ^ [a b c d e f g h i j k] Sveriges Nationalatlas, Klimat, sjöar och vattendrag, sidan 110, ISBN 91-87760-31-2